خائنان با هم درد دل می کنند!

اردشیر زاهدی، خائن پیری که عمر خود را به مزدوری و میهن فروشی سپری کرده، با امید دانا، مزدور برونمرزی رژیم جمهوری اسلامی، به گفتگو نشسته است و از «خوبی» های جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی ستایش می کند!

 

اردشیر زاهدی، خائن پیری که عمر دراز خود را به مزدوری و میهن فروشی سپری کرده، با امید دانا، مزدور برونمرزی رژیم جمهوری اسلامی، به گفتگو نشسته است و از «خوبی» های جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی ستایش می کند!

اردشیر زاهدی، که از عناصر اصلی کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ضد دولت ملی زنده یاد مصدق بود، پس از آن نیز ده ها سال در پست های بالای کشوری به نوکری کشورهای بیگانه پرداخت و از جمله در سال ۱۳۵۰، در کنار محمدرضاشاه، دلال تجزیه ی سرزمین بحرین از ایران بود.

اردشیر زاهدی سال هاست که به پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های ضدملی این رژیم می پردازد.

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/12170
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کاوه جویا

نظر : 
اردشیر زاهدی از عناصر اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ضد دولت دکتر مصدق بود. آقای کیانوش توکلی نوشته است:«این اتهام درست نیست که :"اردشیر زاهدی، که از عناصر اصلی کودتای بر ضد دولت ملی زنده یاد مصدق بود"»
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
فضل‌الله زاهدی در روز کودتای ۲۸ مرداد، یگان‌های شورشی ارتش در خیابانهای اصلی تهران حضور یافته و جماعتی از مردمان عمدتاً از پایین شهر به تظاهرات به نفع شاه پرداختند؛ که به کنترل شهر و مرکز رادیو انجام
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی ملقب به بصیردیوان (۱۲۷۱ همدان - ۱۳۴۲ ژنو)، سناتور همدان در مجلس سنا و نخست‌وزیر ایران پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
این اتهام درست نیست که :"اردشیر زاهدی، که از عناصر اصلی کودتای بر ضد دولت ملی زنده یاد مصدق بود،" بلکه فضل‌الله زاهدی پدر اردشیر در کودتای 28 مرداد از عناصر کودتا بود.
عدم انتشار شده: 
false