روز نخست ماه مه؛ نماد همبستگی کارگران فرخنده باد

یازدهم اردیبهشت (1ماه مه) نماد همبستگی طبقه کارگر در مبارزه برای رهائی از استثمار و استبداد است. اینروز را به کارگران و مردمان جبهه کار شادباش گفته و بر همپیمانی خود با اهداف انسانی، آزادی خواهانه، استبداد و استثمارستیزانه آنها برای ساختن جامعه ای شایسته انسان، تاکید می کنیم.

 

 

 

یازدهم اردیبهشت (1ماه مه) نماد همبستگی طبقه کارگر در مبارزه برای رهائی از استثمار و استبداد است. اینروز را به کارگران و مردمان جبهه کار شادباش گفته و بر همپیمانی خود  با اهداف انسانی، آزادی خواهانه، استبداد و استثمارستیزانه آنها برای ساختن جامعه ای شایسته انسان، تاکید می کنیم.

در ایران ما، آزادی اقشار و طبقات اجتماعی از راه درهم شکستن حکومت اسلامی و انقلاب سوم، انقلابی بر بنیاد ارزش های جمهوریخواهانه، لائیک، دمکراتیک و سوسیال میسر است. انقلاب سوم را جنایتکاران و غارتگران حاکم به باشندگان ایران تحمیل خواهند کرد و ما بایستی در اندیشه پی ریزی نهادهای مردم بنیاد لائیک دمکراتیک و سوسیال در متن جامعه باشیم تا به وظایف زیر پاسخ دهیم:

سرنگونی حکومت اسلامی و انحلال تمامی نهادهای سرکوب

حفظ امنیت جامعه، تقویت همبستگی باشندگان کشور و دفاع  از خانه اجدادی و تاریخی مان

برقراری جمهوری شهروندی ایران (نظامی بر بنیاد خودمدیریتی دمکراتیک، لائیک و سوسیال شهری)

.

تارنمای “تریبون ایران”

01.05.2020

منبع: 
تریبون ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: