شش ماه بعد از اعتراضات آبان؛حکومت شمار کشته‌شدگان را اعلام نکرد