چرا در جهان امروز کرونا می تواند نقش بازی کند؟

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش شصت و نه (چرا در جهان امروز کرونا می تواند نقش بازی کند؟)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پاریس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: