گرامی باد دوم خرداد روز ملی اصلاحات

به یقین یکی از بزرگترین و مبارک ترین رویدادهایی که امروزه در کشور ایران مشاهده میشود وارد شدن انواع افکارخام به مرحله شک و پرسش است که امیداست خداوند متعال بیش از پیش تمام آحاد ملت را در زمینه های مختلف از عالم جهل به عالم شک و پرسش و تحقیق و در نهایت به عالم علم و یقین وارد نماید.

به نام خدا
« گرامی باد دوم خرداد روز ملی اصلاحات »
آنچه را که مردم باید بدانند واصلاح گران باید بگویند
درباره نظم وحرکت نوین ملی- اسلامی
مقدمه :
به یقین یکی از بزرگترین و مبارک ترین رویدادهایی که امروزه در کشور ایران مشاهده میشود وارد شدن انواع افکارخام به مرحله شک و پرسش است که امیداست خداوند متعال بیش از پیش تمام آحاد ملت را در زمینه های مختلف از عالم جهل به عالم شک و پرسش و تحقیق و در نهایت به عالم علم و یقین وارد نماید.
تبیین و روشن شدن برخی واقعیات و زوایای پنهان موضوعاتی چون انقلاب، نظام، اصلاحات، جمهوریت، اسلامیت، ایرانیت و ... می تواند زمینه را برای خارج شدن مردم ازسردرگمی و تشتت افکار برای ایجاد وفاق ملی فراهم سازد تا بدینسان سنگ بنای بیداری، تحول و حرکتی عظیم در جهت نیل به اهداف والای بشری که همانا نجات رشد و کمال حقیقی است نهاده گردد.
« خداوند وضع هیچ ملتی را عوض نمیکند تا آنکه خودشان در خود تغییر ایجاد کنند »
ملت ایران مدت زمانی نسبتا طولانی است که وارد مرحله جدیدی از زندگی سیاسی - اجتماعی خویش بنام اصلاحات شده است ولی متاسفانه علاوه بر پیشرفتهای قابل توجه ، دچار یاس و کندی حرکت شده است ، ولی چرا ؟
بی ترید تا زمانی که مردم نسبت به مراحل پیشین و پایه ها و اصول و اهداف دوره اصلاحات یعنی واقعیت رژیم قبل از انقلاب، نفس انقلاب، حقیقت نظام جایگزین که قرار است اصلاحات در چهارچوب و برمبنای آن شکل گیرد نا آگاه یا کم اطلاع باشند نمیتواند آنطورکه باید و شاید از مراحل دوره اصلاحات به سلامت بگذرند و نیز به گذشته خود افتخارکند.
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
آحاد مردم باید بدانند که حقیقت و ماهیت واقعیاتی چون انقلاب، نظام و اصلاحات چیست ؟ وجوه تشابه، تفاوت و رابطه میان آنها کدام است ؟ انقلاب و اصلاحات هرکدام در چه زمان، در چه شرائط و چگونه و با چه هدفی شکل میگیرد؟ آیا در زمان وقوع انقلاب میتوان دست به اصلاحات زد ؟ آیا در زمان اصلاحات میتوان بر طبل انقلاب کوبید؟ اگر انقلاب اصلاح گر نیست پس لزوم وقوع آن در برخی از مقاطع کدام است ؟ آیا میتوان اهداف انقلاب و نظام برگزیده را بدون اصلاحات محقق کرد؟ آیا میتوان نظام جدید انتخاب شده ولی هنوز تاسیس نشده را سرنگون کرد؟ آیا میتوان نظام شناخته نشده را به رفراندوم گذاشت ؟ تعریف حقیقی نظام جمهوری اسلامی کدام است ؟ موافقان و مخالفان با کدام تعریف از آن موافق یا مخالف اند ؟ حقیقت اسلام، مذهب، سکولاریسم، آزادی و مردم سالاری و نسبت و رابطه میان آنها کدام است ؟ آیا اسلام مساوی فاشیسم و سکولاریسم برابر با آزادی و دموکراسی است ؟ رابطه ملی بودن حکومت با دینی یا غیردینی بودن آن چیست ؟ آیا جمهوری اسلامی تنها یک تعریف دارد و آن هم تعریفی که محافظه کاران و براندازان هر دو به آن اتفاق نظر دارند ؟ آیا زمان آن نرسیده که اصلاح طلبان با ارئه تعریفی صحیح و مطلوب از نظام، مردم را به ادامه اصلاحاتی روشن دعوت نمایند تا مردم بدانند کدام نظام را اصلاح میکنند ؟
نویسنده پس از بیان پرسشهای فوق، بصورت خلاصه و با شرح اندک به بیان تعریف حقیقی، فلسفه، پایه ها، اصول و معیارهای نظم و حرکت نوین ملی– اسلامی در نوشتاریکه در ادامه تقدیم می دارد پرداخته است. امید است که مورد توجه و استفاده ملت قرار بگیرد.
***************************
« فلسفه انقلاب ، نظا م و اصلاحات جمهوری اسلام ایران »
1- بی تردید هر انقلابی حاوی تمامی اهداف و ارزشهای ملتی است که آنرا شروع هدایت و در نهایت به پیروزی می رساند ولی تحقق اکثریت قریب به اتفاق آن اهداف در گرو ادامه حرکتی است اصلاحی که قبل از انقلاب بوده و پس از آن نیز باید ادامه یابد، که البته لوازم شرائط خاص خود را می طلبد. از جمله لوازمی که حرکت مردم انقلابی را در دوران اصلاحات به بهترین شکل ممکن تداوم می بخشد وجود نظامی است متناسب با هویت، فرهنگ و اخلاق ملت و در بردارنده تمامی اهداف انقلاب و اصلاحات تا ضمن حفظ اهداف و ارزشهای انقلاب بتواند مبنائی مناسب برای تحقق و ادامه اصلاحات در همان خط انقلاب باشد. به یقین همانگونه که انسان برای رسیدن به غایت کمال و سعادت باید با حفظ اراده و اختیار خویش آنرا با کمک وحی الهی ، فطرت پاک و عقل سالم حتی الامکان منطبق بر اراده خداوند نماید که می توان آنرا نه اسارت دینی بلکه انسان سالاری دینی نامید، در یک جامعه دینی نیز که اکثریت آنرا افراد مومن به دینی یگانه و متعالی تشکیل میدهند، برای رسیدن به محتوای عالی میتوان اراده جمعی یا ملی موسوم به مردم سالاری را حتی الامکان به خواست پروردگار یکتا انطباق داد که نتیجه آن نه استبداد دینی بلکه مرد سالاری دینی است .
2- اسلامیزه بودن کل و جزء وجود ایران و ایرانی و لزوم بودن تناسب میان هویت نظام و جامعه و جریانات سیاسی و اجتماعی با هویت ایرانی- اسلامی مردم.
3- حائز اکثریت بودن (98%) مسلمانان در ترکیب جمعیتی و ناعادلانه بودن برخورد برابر با امور نابرابر(بمانند یکسان انگاری ادیان در ایران) و لزوم تبدیل موازنه منفی به مثبت .
4 - منطقی و معقول دانستن وارد کردن مردم سالاری ، خردورزی و... ( بویژه با زبان دین ) به ترکیب حکومت به جای خارج کردن دین ازآن .
5- لزوم مبارزه همزمان و یکسان با هر دو دشمنان آزادی یعنی استبداد و ولنگاری و رعایت حقوق و تکالیف متقابل فرد و جامعه برای رسیدن به جامعه آزاد و سالم به همراه عدالت و اخلاق .
6- لزوم نفی : 1- حکومتهای غیرمردمی و ظالم و فاسد 2 - طاغوتهای مذهبی وغیرمذهبی 3- وابستگی 4- استبداد دینی وغیردینی 5- ولنگاری بنام آزادی 6- عقب ماندگی وتعصب و تحجر دینی و غیردینی 7- فاشیسم دینی 8- دین زدائی یا لائیسیته 9- دین حکومتی و سیاست زده 10- سوءاستفاده از دین، ملیت، آزادی و... 11- دروغ و جهل و تعصب مذهبی یا سکولار
*********************************
" واژه نامه "
" انقلاب + > نظام + > اصلاحات = > جمهوری اسلامی ایران "
1- انقلاب 1357 : حرکت تند ملی - اسلامی برای براندازی رژیم نامطلوب گذشته وایجاد زمینه برای برپائی نظام مطلوب جدید .
2- نظام 1358 : قدرت و نظم ملی - اسلامی برای پاسداری ازاهداف وارزشهای انقلاب وتبدیل حرکت تند ونامنظم غیرقانونی به حرکت آرام ، منظم و قانونی.
3 - اصلاحات 1376 : حرکت آرام ملی - اسلامی برای پیمودن راه انقلاب در چهارچوب نظام اصلاح پذیربرای تحقق اهداف برحق ملت .
4- جمهوری : نماد حاکمیت ملی و دموکراسی به معنای حکومت قانونمند اکثریت با رعایت حقوق اقلیت - ( نوع و شکل حکومت )
5- اسلامی : نماد حاکمیت الهی - برآمده و در کنار جمهوریت به معنای دین الهی ، ملی ، فطری ، عقلانی و پویا– ( یکی ازصفات و بخشی از محتوی حکومت )
مساوی با حق گرائی (هرآنچه که حق است )، توحید، عدالت ( رعایت استحقاق ها و قرار گرفتن هرچیز در جای خود) و اخلاق.
6- ایران : تعلق امور فوق به کشور و ملت ایران با هویت ملی برای سعادت و کمال مردم ایران
7- جمهوری اسلامی : حکومت قانونمند اکثریت با رعایت حقوق اقلیت برای برپائی و گسترش حق گرائی ، توحید ، عدالت و اخلاق
8- آفات انقلاب ، نظام و اصلاحات جمهوری اسلامی ایران :
پیامبر گرامی اسلام (ص) : آفت دین سه کس است :1 - حاکم ظالم 2- عالم فاسد 3- عابد جاهل
9- جریانهای سه گانه : 1- خلافت مذهبی 2- جمهوری اسلامی 3- سلطنت سکولار یا لائیک (برانداز)
9/1 : جریان اول : محافظت از آفات دینی و غیردینی در حکومت بنام دین و در نتیجه براندازی دین و میهن !
9/2 : جریان دوم : اصلاح کشور، حکومت و جامعه از آفات دینی و غیردینی بوسیله اصلاحات و در نتیجه حفظ دین و میهن .
9/3 : جریان سوم : براندازی یا حذف دین و متعلقات و منسوبات به دین از کشور، حکومت و جامعه با کمک آفات دینی و غیردینی و در نتیجه حفظ آفات دینی و غیردینی! و براندازی دین و میهن !
امام باقر( ع ) : " هر چیز که نتیجه اقرار و تسلیم و روح پذیرش حقیقت باشد او ایمان است و هر چیزکه نتیجه روح عناد و سرپیچی ازحقیقت باشد او کفر است "
10- جبهه متحد ضد انقلاب و اصلاحات : 1- مجموعه آفات دین یا مذهبیون اسلام نما 2- اصلاح طلبان تندرو 3- لائیکها 4- تروریستها 5- کمونیستها 6- سلطنت طلبان 7- بیگانگان ضد ایران و ...
11- اعمال ضد انقلاب و اصلاحات : 1- ظلم، تبعیض، فساد ،خشونت، دروغ، جهل، تعصب و تحجر مذهبی و غیرمذهبی 2- ناآگاهی ازحقیقت و رابطه انقلاب نظام و اصلاحات ج.ا.ا. 3- یکسان انگاشتن نظام با آفات آن 4- تلاش برای براندازی نظام تاسیس نشده ! 5- رها کردن جریان اصلاحات 6- تخریب چهره مصلحان 7- فرصت سوزی 8- دادن فرصت به جریانات داخلی و خارجی (1و3) 9- ایجاد تفرقه، بی اعتمادی و ناامیدی 10-غوغا سالاری و تبلیغات سوء11- جنگ 12- کودتا 13- انقلاب و هرگونه آشوب 14- ایجاد فاصله میان دولت مردان صالح و برگزیده و ملت اصلاح طلب ایران 15- خروج از اعتدال و تعقل 16- نافرمانی غیرمدنی در ظاهر مدنی در عوض و علیه اصلاحات مدنی و ...
******************************
پس بشارت بده به مومنینی که سخن را میشنوند و از بهترین آن پیروی میکنند
ایشان کسانی اند که خداوند هدایتشان کرده و ایشان به یقین صاحبان خردند

سیدرضا درودی- وکیل دادگستری
دوم خرداد 1399          

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: