آزربایجان زنده است، و زنده هم باقی خواهد ماند

حیدر بابا شعری از استاد شهریار روح تازه ائی در کالبد آسیمله شده های آزربایجان دمید و امروز شور شوق جوانان آزربایجانی را از شنیدن اشعار او را می توانیم در چشمان آنها ببینیم، آزربایجان نخواهد مرد، آزربایجان نخواهد مرد، این درخت کهن دوباره خواهد روئید، چون ریشه در تاریخ دارد، تخم علف هرز نیست که باد آورده باشد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: