" چشم انداز آینده " جلسه پرسش و پاسخ با دکتر ناصر زرافشان "

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
موضوع جلسه : چشم انداز آینده
میهمان برنامه : دکتر ناصر زر افشان ، از چهره های سرشناس جنبش چپ در ایران ، حقوقدان ، نویسنده ، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان " ، حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشودhttps

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹
موضوع جلسه : چشم انداز آینده
میهمان برنامه : دکتر ناصر زر افشان ، از چهره های سرشناس جنبش چپ در ایران ، حقوقدان ، نویسنده ، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان " ، حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشودhttps://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIZyh_7kTgSzw

سوالات مطرح شده در جلسه: 

 

 •  درود رفیق رزافشان  با توجه به تاکید تان برموضوع گسترش فقر و تغییرات سریع در ترکیب طبقاتی و اشاره به  همه ی عواقب و نتایج آن  انتظار میرود که بخشی از این عواقب منفی هم باشد چیزی مثل گسست اجتماعی ناشی از فقر از یک سو  و ورود گرایشات خرده بورزوایی بیشتر در درون طبقه کارگر به خاطر تاثیر سریع در ترکیب طبقاتی جامعه  . فکر می کنید چه باید کرد تا طبقه کارگر بتواند در تدارک وضعیت جدید اسیر تمایلات دیگران نشود ؟
 • رفیق زرافشان عزیز متاسفانه چیزی که به وحدت چپ تا کنون آسیب رسانده است نگاه های تنگ نظرانه ایسا که همواره برای این امر پیش شرط هایی را قایل میشود . پچ که قاعدتا باید منافع جمعی را در الویت قرار دهد  به منافع گروهی و بعضا فردی تکیه می کند  . چطور میتوان چنین گرایشاتی را از روابط چپ حذف کرد  چه معیارهایی باید جای این تنگ نظری های گروهی و قبیله ای را بگیرد ؟
 •   اینکه چه اتفاقی پس از کرونا پیش بیاید احتمالا با تمایلات ما ممکن است فاصله های جدی داشته باشد ، این احتمال هست که جهان به سوی وضع نامناسبتری برود این که جهان سرمایه داری در همین شرایط امکانات بیشتری برای طراحی نقشه راه دارد غیر قابل انکار است. درست است که بحران ها ممکن است مانور سرمایه داری را محدود کند  ولی نمی توان  توازن قوا را دقیقا ترسیم کرد . تجارب تاریخی در این باره چه کمکی به ما می کند؟  چگونه مردم و زحمتکشان می توانند در سطح جهان به مقابله با بدتر شدن اوضاع بپا خیزند ؟
 • جناب زرافشان ایا به نطر شما اقداماتی مثل فروش هفت تپه و یا نحوه فروش محصولات سایپا ....  تلاش برای کوتاه کردن چرخه اقتصاد و مبادله پول با پول و کسب حداکثری سود و انباشت سرمایه شگردهای سرمایه مالی و پولی نیست ؟؟ که منجر به تشدید وحشتناک تضاد طبقاتی شدهو میشود  ؟ ایا رانت مافیاهای متفاوت نشان از حاکمیت سرمایه مالی و پولی نیست که برای گسترش خود  گرایش  به نظامی گری دارد ؟
 • دکتر زرافشان عزیز می خواستم به دلیل اینکه شما نماد جنبش چپ ایران هستید و هم اکنون هم قتل رومینا اشراقی به دلیل و بهانه قتل ناموسی اتفاق افتاده است لطفا بفرمایید جنبش چپ ایرانی و حقوقدانان مستقل و معتبر چون جنابعالی چه تصویری از امر دمکراتیک در این مرحله دارید و جنبش چپ باید در خصوص این فجایع چه واکنشی نشان دهد؟
 • و ضعیت  نیر و های  هو ادار  سو سیالیسم  علمی   در ایران   را  چگو نه می بینید   و  نقش   گرایشات   سو سیال  دمکراسی   در این  جر یان  را  چگو نه  ار زیابی  می کنید  ؟  سپاس
 • رفیق زرافشان، درود بر شما، چگونه راهکاری را شما توصیه میکنید که طی آن  اکثریت توده های زیر خط فقر را به مبارزه مشترک مطالعه محوری ، بتوان جلب کرد؟ وچگونه میتوان مبارزات جاری کارگران و معلمین و کارمندان و بازنشستگان را به هم پیوند داد؟
 • درود رفیق عزیز اینک نه در پایان کرونا (که فعلاََپایانی برایش متصورنیست)بلکه بطوریکه شاهدیم  درواحدهای تولیدی بدون توجه به شیوع کرونا درحال اعتراض هستند،آیا باتوجه به وضع فلاکت باراقشار فرودست احتمال ندارد حتی قبل از فروکش کرونا،منجر به شورش آنان گرددو هرج ومرج غیرقابل کنترلی در جامع رخ بدهدتافرصت طلبان ازشرایط بهره برداری کنند؟ ومانع از رسیدن به هدف اصلی که گذار خشونت پرهیز توسط نیروهای متشکل چپ وعدالتخواه نمیشود ؟
 • آیا در ایران سرمایه داری صنعتی با خصلتهای ملی داریم؟ اگر داریم در حاکمیت کنونی چه نقش و قدرتی دارد و مناسباتش با سرمایه داری دلال و حاکم ایران چگونه است؟ و آیا در ایران نیروهای طبقاتی انقلابی داریم که ایدئولوژی انتخابیشان مذهبی و یا بطور کلی غیر سوسیالیستی باشد؟ اگر هست چه وظیفه ای پیش روی نیروهای پیرو سوسیالیسم برای برقراری مناسبات و ایجاد اتحاد با آنها وجود دارد؟
 • جناب زرافشان شما از دوستان نزدیک اقای رئیس دانا بودید ایا اقای رئیس دانا سوسیال دموکرات به معنی غربی و طرفدار نطرات برنشتاین و ...بود ؟
 • ايا برخورد جدى  با موضع گيري ها وعملكرد هاى گذشته و تاكنونى جريانات چپ ،يعنى نگاهى به گذشته وانتقاد از خود را توسط هر جريانى  ،بمنظور هموار نمودن راه جهت ايجاد اتحاد وهمكارى كنونى ،موثر وضمنا الزامى نميدانيد؟
 • با تشکر از شما و توافق با نکته تان دایر بر بحران درآمدی که گریبانگیر جمهوری است. آیا فکر نمی کنید اقتصاد ایران، به طور کل، هنوز چندان قوی هست که حاکمیت می تواند بحرانهای اقتصادی اش را به جامعه منتقل کند؟
 • چشم انداز مبارزه احزاب کمونیست  با سیستم نئولیبرالیستی  در عرصه بین المللی چیست ؟
 • لطفا در مورد مرحله دمکراتیک بیشتر توضیح دهید چون بسیاری از جوانان آرمانخواه با گرایش چپ فکر می کنند با تکیه بر جنبش هفت تپه می توان مرحله سوسیالیستی را طرح کرد و حتی متاسفانه کار به آنجا کشید که از رفیق فریبرز به عنوان پوپولیست چپ یاد کردند، از شما خواهش می کنم که نسبت به اندیشه رفیق فریبرز و این مرحله با توجه به شرایط عینی بیشتر توضیح دهید.
 • اکنون خط فکری در جامعه جریان دارد که پس از بحران کرونا شورش های اجتماعی رخ خواهد داد که نتیجه آن فروپاشی نظام و بهبود اوضاع خواهد شد، شما چه تحلیلی در مورد چنین تفکری دارید و اگر آنرا تسلیم طلبی و توهم ارزیابی می کنید چه راه کارهایی را برای مقابله سازنده با صاحبان این افکار مناسب می دانید؟
 • متحدان غیر سوسیالیست در جامعه ما که پیروان سوسیالیسم می باید به اتحاد با آنها برای مبارزه حساب کنند چه کسانی با چه پایگاه طبقاتی هستند؟
 • درود  رفیق   " چپ  "را  چگو نه  تعر یف  می  کنید؟
 • آیا نیرویی بنام  ملی مذهبی امروز در ایران وجود دارد. اگر جواب مثبت است نقش این نیرو را لطفا" توضیح دهید.
 • با توجه به حاکمیت سرمایه مالی و پولی با گرایش نطامیگری  تاثیر ایده های  سوسیال دموکراتهای ایران  را در اینده و حال چگونه ارزیابی میکنید
 • در تکمیل پاسخ پرسش اینجانب چشم انداز مبارزه احزاب کمونیست با توجه به بعد از فروپاشی کشور شورا ها که  در بیست کنفرانس گذشته خصوصا در کنفرانس ترکیه تاکید شده است  با نئولیبرالیسم را چگونه می بینید؟
 • پرسش من این است که آیا نیروهای چپ، نباید با تابلو خود مبارزه کنند؟ یعنی آیا درست است که چپ، به جنبش های صنفی گوناگون نفوذ کند و بخواهد این جنبش ها را به سمت و سوی مبارزه های طبقاتی هدایت کنند و دیدگاه های چپ را بر  آنها تحمیل کنند؟ به طور نمونه، جنبش صنفی فرهنگیان را که از قضا آنها را خروه برژوا هم می دانند، را به  سمت و سوی رویکردهای مبارزاتی چپ، بکشانند؟
 • شما امکان تشکل یابی چپ ایرانی با توجه به توانایی های مادی و ذهنی اش چگونه و در چه آینده ای می بینید؟
 • آیا لایه هایی از سرمایه داری نیز وجود ندارد که مخالف سرمایه داری دلال ایران باشد؟ طبقات خورده بورژوایی در ایران که متحد پیروان سوسیالیسم محسوب می شوند آیا تشکیلات سیاسی مشخص دارند که می باید با آنها وارد گفتگوی اتحاد شد یا خیر؟ اگر خیر با چه مکانیسمی می باید با آنها متحد شد؟
 •  پرسش اولی من گویا دیده نشد. حال اگر ممکن است نپرتان را راجع به اقدام اخیر جمهوری اسلامی، اعزام تانکرهای بنزین به ونزوئلا و موفقیت عملی آن بفرمایید.
 • درودبررفیق مبارزدکترزرافشان..سپاس ازبودنتان.....دکترباتوجه به وصعیت احتماعی سیاسی حاکم درجامعه...وحرکتهاواعتراضات خودجوش طبقات مختلف....ومشکلات..بیکاری..و...بنظرشما...نیروهای اگاه چه بایدبکنندتامردم باهدف وامیدتشکل پیداکنند؟هدف تشکل وسمت دادن مردم واگاهی سوسیالیستی ست....سپاس
 • بادرود بر شما انتخاب مردم در انتخابات همیشه بین بد وبدتر بوده در حال حاضر که سران سه قوه ( که هرسه از دزدان ) ما که همه ما از اوضاعشان خبر داریم  شما اوضاع را چگونه میبینید ونظرتان را لطفا در مورد رهبری اینده بفرمایید با تشکر
 • در حال حاضر معلمان پرستاران کارمندها ودیگر اقشار جز طبقه کارگرند ایا شما این عزیزان را جدا از کارگران میدانید ایا دیکتاتوری طبقه کارگر رو شما تایید میکنید ؟ با سپاس با توجه به خصلتهای سرمایه مالی ایا امکان  رشد و تسلط ایده های فاشیستی و یا شبه فاشیستی را چگونه ارزیابی میکنید؟ وطایف چپ و بخصوص کمونیستها در مواجه با ان چگونه میتواند باشد
 • با توجه به خصلتهای سرمایه مالی ایا امکان  رشد و تسلط ایده های فاشیستی و یا شبه فاشیستی را چگونه ارزیابی میکنید؟؟
 • وطایف چپ و بخصوص کمونیستها در مواجه با ان چگونه میتواند باشد
منبع: 
https://bepish.org/node/3738
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: