نگاهی به ویدئو پشتک و معلق بازی شاهزاده رضا پهلوی و همسرشخواهش می کنم این ویدئو و نظر بنده را در ایران گلوبال منتشر کنید تا مردم نیز نظر خودشان را اظهار کنند.

اینکه یک خانواده بخواهند در منزل خودشان  بر روی صندلی ت. فرنگی پشتک و کله معلق و  وارو زدن و به اصطلاح یوگا و ورزش با نشاط کردن و غیره بکنند هیچ اشکالی ندارد. معمولا از سلبریتی نامدار این انتظار می رود برای سرگرم کردن هواداران خود از این کارها بکنند که در حد انتظار و شان آنهاست.

 

اما آیا گذاشتن این نوع ویدئوهای "معلق بازی" آن هم در شرایط فعلی جزو وظایف وارث ٢٥٤٩ سال تاریخ پادشاهی ایران زمین و شهریار و شهبانوی آینده ایران است یا نه؟ اگر در اینترنت جستجو کنید در تاریخ سابقه نداشته که خانواده های سلطنتی (گذشته و حال, بر کنار شده و یا بر سر کار) یا شخصیت ها و یا رهبران سیاسی در شرایطی که کشور آنها در چنگال مخوف یک نظام مذهبی است و خیلی ها چشم امیدشان به عنوان یک الگو به شاهزاده متین است و فرهنگ بخش قابل توجه ای از جامعه آنچنان واپسگرا است که پدر سر دخترش را می برد. آیا پخش و علنی کردن این نوع ویدئوهای خصوصی پشتک و معلق زدن جزو وظایف شاهزاده و شهبانوی آینده ایران است؟

 

بحث بر سر قضاوت اخلاقی یا ورزشی نیست. چون این یک کار غیراخلاقی نیست و حق این خانواده است که هر طور که بخواهند ورزش کنند. اما بصیرت سیاسی حکم می کند که ایشان در شرایط فعلی برای ایجاد ارتباط با ملت ایران به مسائل مهمتری بپردازد که شایسته یک رهبر سیاسی و در شان شاهنشاه و شهبانوی آینده ایران باشد. یعنی ارجحیت حکم می کند باید ویدئو رهنمود سیاسی برای آزادی ملت و ایجاد وحدت بیرون بدهد و نه معلق بازی های خانوادگی که امری کاملا خصوصی است. اگرچه این خانواده یک خانواده خصوصی نیست و مردم حق دارند مودبانه و محترمانه نظر بدهند که آیا انتشار این نوع ویدئوها در این شرایط دال بر حکمت مبارزاتی و درایت سیاسی دارد یا نوعی رقابت با سلبریتی های جنجالی و ایجاد بحث و جدال های جانبی و حاشیه ای غیر ضروری؟

 

علی ( هنوز هم طرفدار شاهزاده)

منبع: 
ایمیل دریافتی
برگرفته از: 
ایمیل
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
جناب محسن کردی گرامی ! تفسیر شما از کامنت اینجانب نادرست است :
عدم انتشار شده: 
false
تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
کیانوش عزیز
نظر : 
تقلیل دادن طرفداران شاهزاده رضاپهلوی به «مردم کوچه و بازار» نشان بیطرفی شما نیست. در واقع میخواهید بگویید که طرفداران رضاپهلوی
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
محسن گرامی، بایستی نتیجه عملی را دید .از دیروز که نگاهی به کامنت هادر فضای مجازی انداختم ، قابل پیش بینی بود که مخالفین و منتقدین نظام پادشاهی از انتشار این ویدو
عدم انتشار شده: 
false
تصویر محسن کردی

نظر : 
کیانوش گرامی
آنچه شما نوشته اید نشان از یک مقوله دارد و آن اهمیت شاهزاده در صحنه سیاسی ایران است. اگر کس دیگری این کار را میکرد شاید تا این اندازه توجه نشان نمیدادید. اینچنین است در مورد مقوله تقدس
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
سالام پهلوان پنبه....
نظر : 
ســـالام دوســـلار..
سلام پهلوان پنبه. خیلی وقت بود از شما خبری نداشتیم.وضع کشتی گیری و فیتیله پیچ کردن شما در این روز های کرونائی در چه حال است؟ در هر حال پوریای ولی پشت و پناهتون باشه پهلوون.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر محسن کردی

نظر : 
جناب لاشین
هروقت گفتند نون و پنیر.. شما بشین بخور.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر محسن کردی

نظر : 
این نوشته در مورد این ویدیو میتواند یک طرف ماجرا باشد. اما از نوع نوشته میتوان حدس زد که یک بدجنسی سیاسی پشت آن نهفته است. از نوع انتخاب عبارت « بصیرت سیاسی حکم میکند که...» از نوع احکام علی خامنه ای
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
در واقع فکر دوگانه ای دارم : اگر مردمآن و مللی تقدس و مقدسات خود را به چالش بکشند ، توانایی و شایستگی پیشرفت را خواهند داشت ،در واقعیت امر ، هیج چیز مقدس نیست
عدم انتشار شده: 
false

عنوان مقاله: 
آقای رضا پهلوی استعداد اداره یک کارگاه ماشین شوئی با پنج کارگر را ندارد!
نظر : 
ســـالام دوســــلار...
آقای علی و دوستان..
آقای رضا پهلوی و خانواده اش به عنوان افراد آزاد هر طور که میخواهند زندگی بکنند به کسی مربوط نیست و به آزادی های فردی آنها با یستی احترام گذاشت. مشکل
عدم انتشار شده: 
false