نگاهی به درون کشورمان

* با تعریف و باوری اصولی ریاست مجلس در حکم سخنگوی جمع ایفای نقش مینماید اما لاریجانی «عضوجدیدحقیقی شورای تشخیص مصلحت » بر اساس مقتضیات و ضعف فکری و تجربی اغلب به اصطلاح نمایندگان منتصب، توانست خط مشی های رژیم را تدریجا بصورت قانون در آورد و این نگاه و توانمندی در قالیباف «با ادعای تکنوکراتی وی » پیش بینی میشود کاهش نخواهد یافت .

تشریحی از وضعیت کنونی ( ضیاء مصباح  )

* انتخاب آقای قالیباف با همه عملکرد دوران شهرداری طولا نیش  واز آن خاطره آمیزتر   مناظره های جالب تلویزیونی دور دویم روحانی که بسیاری نگفته ها « بوسیله همه آمدگان به صحنه انتخابات » از معاون اول ، رئیسی و میرسلیم ، از همه ماندگارترخود ایشان  و روحانی مطرح شد ، افزایش نقش تند روهای ذوبی آتش به اختیار را نشان میدهد  .

* با تعریف و باوری اصولی ریاست مجلس در حکم سخنگوی جمع ایفای نقش مینماید اما لاریجانی «عضوجدیدحقیقی شورای تشخیص مصلحت »  بر اساس مقتضیات و ضعف فکری و تجربی اغلب به اصطلاح نمایندگان منتصب،  توانست خط مشی های رژیم را تدریجا بصورت قانون در آورد و این نگاه و توانمندی در قالیباف «با ادعای تکنوکراتی وی » پیش بینی میشود کاهش  نخواهد یافت  .

* در موردسیستم  مستولی بر میهنمان ، این باور که  «هسته سخت قدرت» با اختیار گرفتن نهاد‌های بیشترنمیخواهد  نگاه مثبتی به حکومت از نظرتامین خواست اکثریت مردم و همکاری در مورد سیاست‌های حتی منطقه ای بوجود آورد تقویت و این گونه تصمیمات طبعا با منافع  استراتژیک همراه نخواهد بود  .

*  افکار عمومی در واقع جامعه ای با تعداد بیش از 40 میلیون نفر مرکب از افرادفهیم و تحصیل کرده زیر 50 سال اما خاموش و ناظر در پی انتخاب وی از طریق وسایل ارتباط جمعی بسیارگسترده دردست همگان  میگوید :

- خائن به اموال ملت و مملکت، سرکوبگر آزادیخواهی و ابداع کننده سیاست دستگیری های گاز انبری با رای ده درصدی اعوان و انصار.... رئیس  مرکز قانون گذاری کشور شد و این گزینش  نمی تواند امری طبیعی وبدون ایراد  در نظام جاری جهانی باشد ،

 که البته در نظام حکومتی مستولی بر کشورمان  جای تعجب ندارد ، قبلا هم افرادی این چنین در این جایگاه ها جای گرفتند ، اما نه به این اندازه شفاف و واضح که انگشت حیرت را به گزیدن وادار مینماید .

  - در این نظام هر آنکس که ملت او را درزیباترین ، آرامترین و کم هزینه ترین حالت ممکن طرد نماید مرکز تصمیم گیری  او را محبوب دانسته، به  رای ، نظر و خواست ملت عمدا بی توجهی مینمایند .

* مجموعه چنین می پندارد :جریانی که در ظاهر از اقتدار و تسلط  (فارغ از  میزان مشروعیت  ) با هر تمهیداتی  برخورداراست  میتواند  بر حضور خود با هر کم و کیفی ادامه دهد .

*  این جماعت باور دارند در مقاطع مختلف با  شعارها ی عوام فریبانه  تجدید قوا مینماید  وسلطه نا بخردانه و خلاف اصول خود را تبلیغ و از انسجام و تفا هم پشت پرده با لابی گری وتبانی ها با رندی و زیرکی بهره میبرند ... هر چند به راه آوردن یا انصراف این جریانات  از خیانت بیشتر- مشکلتر و شاید غیر ممکن بنظر برسد  .

* اینکه رژیم های خود کامه متکی به شعار و دشمن پنداری  باسکوت و بی تفاوتی مطلق مردمان عافیت طلب ، مصرف کننده یا اغلب گرفتار روز مره گی ودر پی  تامین حداقل معاش با همین اوضاع و احوال  ، چند صباحی دیگر برمسند بما نند ... نباید از ابعاد خیانت به ارزش ها ،افت معیارها و اخلاق بوسیله بخردان جامعه نادیده گرفته شود.  

*  بازده چگونگی  تصمیمات و برنامه ریزی ها در اطاق فکر حکومتی  که به دفعات آن را فاقد برنامه و نظم عنوان نموده ایم  ، رساندن  قالیباف با آنهمه فراز و نشیب و خدمت و خیانت به ریاست مجلسی است که عملکرد مجموعه تحت ریاست و کیاست وی و همراهانش را  تا انتخابات 1400 میتوان بخوبی  ارزیابی نمود  .

* قالیباف در این موقعیت کار بسیار سختی پیش رو دارد ، تاکنون بیشتر دستور و حکم صادر کرده ، از این پس کارش با دستور پیش نمی‌رود و بایستی خواسته های حدود 300 نفر را که نظم پذیر  نیستندرا  در نظر بگیرد واز  درِ مدارا درآید .

 * احتمالا  ریاست مجلس را سکویی برای پرش به کرسی ریاست جمهوری در سال آینده دانستن   کار   را برای وی دو چندان سخت‌تر خواهد کرد و  با همه توان رفتاری ، میداند در همین شرایط و قحط الرجالی ، رقبای قدرتمندی  پیش رو دارد که  در دو دوره قبلی بخوبی ان صحنه راهر چند گذرا و سوپاپ وار  آزموده است .

* رقبای قالیباف در بین اصولگرایان و  بخشی از اصلاح‌طلبان، طبعاً کارنامۀ اورا در ریاست مجلس زیر ذره بین و هر حرکت واشاره او را بنوعی آمدن  "دولت رضاخانی" تبلیغ خواهند کرد، تعبیری که در همین حال و احوال  به مذاق بخشی از به تنگ آمده گان ازانواع نابسامانی اجتماعی وفشارهای اقتصادی عریان در تمامی جهات ،خوش مینماید .

* نیل به ایرانی آزاد و آباد ، پای بند به مردم سالاری ، حقوق بشر و حکومت قانون که  بعنوان سوگند همه ورود یافتگان با حد اقل آراء  ودر واقع به انتصخاب سالمندان فرتوت شورای نگهبان  ... ادا شد ، اصلی ترین در ضمن فراموش شده ترین ها خواهد بود و نباید بیش از این با بی تفاوتی مردمان این مرز پر گهر آنهم با وسایل ارتباطی انبوه دردسترس همگان و تقریبا غیر قابل کنترل ، مواجه گردد !!

* آزادی مطبوعات ، توجه به ضرورت و جدی گرفتن جوامع مدنی وانتخابات واقعی  که بنیان پیشرفت و توسعه جوامع بر آن استوارمیباشد با این جماعت تحت ریاست و کیاست قالیباف و سایر متولیان ناشایست با همین طول و عرض دست یافتنی نمینماید ، مگر آنکه سیاست منطقه ای قدرتهای متفکر و حساب گر جهانی ، تصمیمی دیگر اتخاذ نمایند که دور از ذهن نیست .

* نا گفته نماند :  بخاطرداریم که کاهش ارزش ریال تا حدود 3 هزار برابر و افت اعتبار پاسپورتمان  از ده مرتبه اول جهانی به حدود 10 پا س آخرین کشورهای گیتی ، هم چنین ارتباط و شناخت مثبت از ایران و ایرانی در آن روزگاران که بقول « ژیسکاردستن » ایرانیان به خود کشی نهنگ ها اقدامی عجیب و  احساسی مبادرت  و از اوج اقتدار با بی درایتی مطلق  به حضیض ذلت ...که بیقین  شایسته متولیان نا شایست است وادامه بودنشان با نهایت گستاخی و دنائت بیش از این «عرض خود بردن » .

* جماعت متولی با همین ویژگیها در سیاست‌های داخلی  از حکومت ماندگار پوتین  الگو می‌گیرند یعنی  ديپلمات‌هايش راروسیه  تعليم میدهد ، رسانه‌ها را کنترل ودادگاههای نمايشی ترتيب و بر گزار مینماید ، دستگيرشدگان را واداربه اعتراف نموده با ترویج علوم انسانی غربی  با همه مقاومتها ،مبارزه میکند .

* چندان جای تعجب ندارد که درنظام متظاهر به اسلام گرائی : اغلب کشورهای مسیحی ، مسلمان و یهودی مخصوصا در منطقه  با حکومت فعلی  میانه خوبی نداشته اما   روس ، چین و ونزوئلائی ها  برادران صیغه‌ای بشمار روند تا آنجا که برایشان از این سوی کره‌ زمین با مخاطرات و هزینه های بسیار نفتکش حاوی بنزین میفرستند وبا حماقت تمام  به عنوان یک پیروزی یاد میکنند ....

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: