وقتي موساد تعدادي دلقك را به بازي مي گيرد

دلقك ها عوض مي شوند، اما دلقك بازي ادامه دارد!

اين روزها مدام مي شنويد كه جاسوسان موساد در كشور دستگير شده اند! در گذشته و در اين سي و اندي سال پيش معمولاً پس از هر انفجار يا تروري بدون هر گونه تحقيقي، مقامات ايراني به شكلي فله اي آمريكا و انگليس و اسرائيل را مقصر مي شناختند، ولي مدتي است كه تنها موساد مطرح مي شود. پس از آن كه انفجارهايي در حساس ترين مراكز موشكي و هسته اي سپاه و حتي آزمايشگاه هاي دانشگاه روي داد و ماجراي ارتباط كارتل برادران عوفر با ايران رسانه اي گشت، همه توجه ها معطوف به تسلط موساد بر نهادهاي امنيتي ايران شد. پيش از آن نيز مأموران سرويس هاي اطلاعاتي كه بازنشسته مي شدند، در خاطرات شان متذكر شده بودند كه همواره بهترين و دقيق ترين اطلاعاتي جاسوسي را از ايران، موساد در اختيار دارد و در اختيار ساير كشورها – آن هم به شكلي مهندسي شده- قرار مي دهد، اما اينبار اين نفوذ آنقدر ريشه اي و گسترده مي نمود، كه تو گويي تيمي كه مديريت نهادهاي امنيتي ايران را در تمام اين سال ها در ايران در اختيار دارد، موساد است و ديگران را به بازي گرفته است و حالا با جنگي منطقه اي كه كانون اش ايران است، مي رود كه برنامه هاي بلندمدتي را كه از زمان سرنگوني شاه در دستور كار داشته، به ثمر بنشاند. نگارنده مقالات متعددي را كه عمدتاً با عنوان نقاب منتشر كرده به تشريح شان پرداخته و اسناد و مداركي را نيز كه از حالت محرمانه خارج شده اند، ارائه كرده است و قصد پرداخت دوباره بدان ها را ندارد و تنها مي خواهد به ادعاهاي اخير چند دلقك بپردازد كه تصور مي كنند با اين مدارك مسخره و جعلي مي تواند باز مردم را بفريبند.

قتل كارشناسان هسته اي با ادعاي ترور توسط سرويس اطلاعاتي اي به غير از سرويس امنيتي رژيم وقتي كه يكي از اعضاي "گروه مرگ" سپاه را به عنوان متهم نشان دادند، سرشار از تناقض بود، به طوري كه آن پاسپورتي را كه از اينترنت از رويش جعل كرده بودند، توسط رسانه هاي خارجي به سرعت رسانه اي شد و از سن ذكر شده تا عكس نامبرده اصطلاحاً "سوتي" بود تا به بالا. متهم نيز هنگام تشريح فعاليت هايش، چنان با آب و تاب آن را تعريف مي كرد كه تو گويي داستان كسي ديگر را شرح مي دهد و قرار نيست اعدام اش كنند (در سطح روان شناختي مضحك بود، حتي اگر با يك بازيگر تئاتر هم مشورت كرده بوديد، مي توانست آن را برايتان توضيح دهد) و آخرين تصوير نشان داده شده از اعدام اش نيز چنان گنگ بود، كه معلوم نبود عكس همين عضو رزمي كار گروه مرگ سپاه بود يا اعدامي اي ديگر. حالا براي رفع اتهام دوباره از خرابكاري هاي گذشته باز داستان جديدي را سرهم كرده اند. سرويس امنيتي اي كه نتواند حتي يك پاسپورت جعل كند (لااقل يك سري به استانبول مي زدند تا ببينند كه برخي از هموطنان عادي در آنجا چقدر تميز پاسپورت جعل مي كنند!) و يك گزارش را طوري ارائه كند كه نه متخصصان، بلكه مردم عادي هزار اشكال از درون اش بيرون نكشد، چگونه مي خواهد مأموران سرويس هاي امنيتي قوي ترين كشورهاي جهان را دستگير كند؟

كساني كه اينك قدرت را در دست دارند، خود مي دانند كه چه كساني –تيم دوره ديده فردوست در موساد- در زمان شاه، ساواك را بيكاره و حكومت شاه را سرنگون كردند و تعدادي فقيه و روضه خوان بي سواد و متعصب را به عنوان عروسك روي صحنه چرخاندند و مي چرخانند و در آن ساخت و پاخت از ابتدا با آنان عهد كردند كه در امور امنيتي دخالت نكنند، تنها برايش فتواي فقهي صادر كنند (فتواي من در آوردي اوج الواجبات – كه در هيچ جاي قرآن و سنت كه جاي خود حتي تاريخ اسلام سابقه ندارد- براي همين بود) و اگر كسي مخالفت مي كرد، مي رفت پيش بقيه ضد انقلاب و در سطح رسمي نيز ثابت كردند كه تا رده "جانشين رهبر" را مي توانند به راحتي عوض كنند. آنان خوب مي دانند كه چگونه همين تيم امنيتي موساد با كمك كارتل برادران عوفر –بزرگترين كارتل اسرائيل در جهان- توانستند تحريم هاي دوران جنگ را پشت سر بگذارند و اگر همين تيم موساد نباشد، حتي سه روز در مقابل آمريكا دوام نمي آورند. به جاي اين دلقك بازي ها كه بيشتر مايه خنده است، برويد فكري به حال انقلاب دزديده شده تان بكنيد.

دكتر كاوه احمدي علي آبادي

عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

عضو جامعه شناسان بدون مرز

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.