دو عامل اصلی ناتوانی در اطفای حریق هوایی :بی‌توجهی مسئولان و سودجویی سپاه