در باب بند ناف اقتصاد

قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحثی تکراری و قدیمی بوده و با توجه به ساختار اقتصادی حکومت با حضور فعالانه و دلسوزانه اساتید اقتصاد جنابان آقایان : دکتر« توکلی ، نوبخت ، رضائی و...» که برای سامان دادن به اقتصادمتعلق به ... «در دولت اصلاحات و وزارت دکتر معین در وزارت جلیله علوم » از بورس دولت برخوردار شده ، طی 4دهه در کرسی های دانشگاهی و مناصب مربوط خدمتگزار بودند ، بسادگی امکان پذیر نیست .

در باب بند ناف دولت کریمه( ضیاء مصباح )

گفته شد البته بصورت دستوری  در حوزه اقتصاد، تحول این است که "بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم".

  قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحثی  تکراری و  قدیمی بوده و با توجه به ساختار اقتصادی حکومت  با حضور فعالانه و دلسوزانه اساتید اقتصاد  جنابان آقایان : دکتر« توکلی ، نوبخت ، رضائی و...» که برای سامان دادن به اقتصادمتعلق به ... «در دولت اصلاحات و وزارت دکتر معین در وزارت جلیله علوم » از بورس دولت برخوردار شده ، طی 4دهه در کرسی های دانشگاهی و مناصب مربوط خدمتگزار بودند ، بسادگی امکان پذیر نیست .

سازمان برنامه و بودجه نظام ( فاقد نظم و برنامه )با همین طول و عرض و با تصدی امثال همین جماعت رانتی می‌گوید: قطع وابستگی به نفت با  روابط بین المللی بدینگونه  ، ادامه حکومت شعار و دشمن پنداری با : « حذف یارانه»« گرفتن مالیات » آنهم در شرایط آرام و غیر کرونائی و« فروش اموال دولت » که آخرین  را با عرضه در بورس آغاز نموده ایم عملی خواهد شد

برگرفته از: 
اخبار و روی دادها
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: