سلمان رشدی:من ظهور و سقوط دیکتاتورهای زیادی را دیده‌ام، آمریکا حواست باشد!