جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران در باره سازمان چریک‌های فدایی

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران -گرایش ها و آسیب‌ها در باره سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران. مهمانان: ناهید حسینی، فریدون احمدی، کیانوش توکلی برنامه ای از جلال ایجادی

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران
گرایش ها و آسیب‌ها
برنامه سوم: سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
مهمانان: ناهید حسینی، فریدون احمدی، کیانوش توکلی
برنامه ای از جلال ایجادیهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: