رفتن به محتوای اصلی

ماە عسل دیکتاتورها
18.06.2020 - 18:36

 

 

دو رژیم فاسد ایران و ترکیە در ادامە توطئەهای ضد کورد خود،  بطور هماهنگ بە بمباران و توپباران مناطق وسیعی از کوردستان برامدەاند و تلفات انسانی و زیستی زیادی ببار اوردەاند. 

علت اینکە  چرا بقایای امپراطوری پوسیدە عثمانی و صفوی متحدانە و بی رحمانە وارد عمل شدە مشخص و در یک کلام از روی عجز است. ایرانیان بلحاظ تاریخی از روزیکە اذریها، گرجیها،  ارمنیها و قبل از انان  کوردها در جنگ چالدارن از ایران بریدند بە ملتهای غیرفارس بی اعتماد گشتە و انچە بیگانە ستیزی و غریب ستیزی تعریف میشود در رفتار ایرانیان نقش بستەاست بنابراین ریختن خون انسانهای بی گناە غیرفارس برای انان اسان است. تاریخ منفور تورکها نیز نیازی بە توضیح نیست چون انان  وجود خود را در نابودی دیگران می بینند. اما چرا ماە عسل ایران و ترکیە در این مقطع انجام میگیرد اندکی جای بحث است. 

 

لازم بە یاداوریست سال ٢٠١٧ و  چند ماە قبل از انجام رفراندم کوردهای عراق برای کسب استقلال،  ایران و ترکیە برای عقیم نمودن خواستە کوردها وارد عمل شدە و انچە امروز جریان دارد ادامە همان توطئە است. بیاد داریم کە جنایتکار  قاسم سلیمانی گفت مانع تاسیس اسرائیل دیگری در منطقە شدەاند. 

 

عڵیرغم پیروزی نسبی تورکها و ایرانیان در بحرانسازی منطقەای و اسیب رساندن بە مبارزات کوردها نسیم تغییرات منطقەای در راە است و بسیار عیان است کە  گذشت زمان بنفع ان دو کشور نیست. دو کشور مذکور با مشکلات داخلی و خارجی عدیدەای روبرو هستند و انان  برای برون رفت از بحران بجای انتخاب مسیر عقلانی بە سرکوب و نابودی کوردها تمام عیار کوردها روی اوردەاند. توپ باران کوردها در جریان سفر جواد ظریف بە ترکیە هدیە ایران و اینبار ایرانیان در قالب نوکر تورکها ظاهر شدند  زیرا سازمان ناتو مشکل جدی با ترکیە دارد و ترکیە هم با کشاندن پای ایران بە بحرانسازی میخواهد  بە انان نشان دهد در صورت بی توجهی بە خواستەهایشان از ایران بعنوان متحد استفادە میکند. 

 

انچە مسلم است  روسیە و امریکا برنامە دارند  ایران و ترکیە را در قضیە سوریە کنار نهند اما این مهم مستلزم زمان است. ممکن است جامعە جهانی در مقابل قلدری ایران و ترکیە در کشتار کوردها سکوت کنند اما برنامە انان برای خاورمیانە نوین بقوت خود باقی و اگرچە کوردها متحمل ضربات و هزینە  بیشتری می شوند اما مسیر تحولات منطقەای و انچە خاورمیانە نوین نام دارد با تحقق خواستە کوردها مطابقت دارد .

در فردای خاورمیانە،  کوردها همانند تورکهای جنایتکار بە ایرانیان خواهند نگریست و روزی خواهد رسید کە نسلهای بعدی ایرانیان باج گستاخی رهبران خودکامە خود را بدهند  و  از رفتار خود علیە کوردها شرم کنند. 

 

ادبیات غالب ایرانیان بویژە حاکمان در مورد کوردها این بودە کە با نسخەهای فریبندە کوردها را بخشی از تاریخ  و درحوزە تمدنی ایران تعریف کردە و سعی نمودە مشکل کوردها را تنها بە ترکیە و اعراب نسبت و تقلیل دهند  و وانمود کنند کوردها در ایران مثل کوردهای دیگر کشورها تحت ستم نیستند.  اگڕچە کوردهای ایران هیچگاە فریب رفتارهای منافقانە ایرانیان را نخوردە و اما این ادبیات  در میان کوردهای عراق و تورکیە تا اندازەای جواب دادە بود و چهرەای نرمتر از ایران نشان میداد اما  با توپ باران مناطق مرزی ان اندک اعتبار ایرانیان نزد کوردهای ترکیە و عراق برباد رفت .  در چند روز گذشتە شاهد شعارهای ضد ایرانی در تظاهرات کوردهای ترکیە و کوردهای مقیم اروپا علیە رژیم فاسد ایران بودەایم . ایکاش ایرانیان  از این ضرب المثل عبرت بگیرند کە اگر باد بکارید طوفان درو می کنید.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.