ناسیونالیسم لجام گسیخته پان های افراطی در ایرانگلوبال

پان های افراطی چون از نظر رشد معرفتی و آگاهی های سیاسی سطحی نگر، و جزو کسانی هستند که عقل را کاملا تعطیل کرده اند، تنها دورانی از تاریخ را به تصویر می کشند و با طرح ضعف‌های مدیریتی و سیاست حکومتهای مرکزی در ایران، می کوشند که وسوسه های ملی گرایانه و تغییرات دموگرافی ملتهای کُرد، تُرک، فارس، بلوچ و غیره...، را به یک نوع بهانه جدی و نقطه شروع بلوا و جنگ قومی تبدیل کنند.

 

با نگاهی هرچند کوتاه به بخش " صفحه پیام های شما " در سایت ایرانگلوبال، هر کسی می تواند کامنت تکراری چند آدم کوتوله کوته فکر را با اسم های مستعار بخواند؛ که نه تنها مواضع دیوانەواری دارند، بلکە از شدت افسردگی، تعصب کورکورانه قومی، جهالت، بی ادبی و تشتت فکری، بیشترمان هرگز آرزو نمی کنیم و نمی خواهیم چهره واقعی آنها را که پشت مانیتور کامپیوتر یا تلفن دستی خود پنهان شده اند، را ببینیم و خود واقعی آنها را با آن ضمیر و باطن بیمارگونه شان بشناسیم.!

چنین آدمهای فحاش، سوپر ناسیونالیست و پان های افراطی، در هدف گیری اشتباه؛ دقیقا شبیه بخشی از سیستم حفاظتی بدن انسان یا همان گلبولهای سفید عمل می کنند، که به دلیل ضعف، گیجی و افراط، و به جای حمله به باکتریها، ویروسها (دشمن اصلی)، به سیستم ایمنی بدن و دیگر ارگانهای حیاتی حمله می کنند و فعالیت آنها در نهایت، دقیقا به نفع دشمن آخوندی تمام می شود.

البته هدف و غایت نهائی چنین آدمهای مریض احوال، نه تنها نزد عامه مردم جامعه ایران پسندیده نیست، بلکه نزد روشنفکران حقیقی نیز در صورت ظهور در هر مکان و جایگاهی، نه تنها قابل تحمل نیستند، بلکه بلافاصله این مشت افراد ناجور را بعنوان یک طیف طفیلی و مغز فندقی فقط درخور آسایشگاه های روانی می دانند.

از اینکه بگوئیم ایده آدمهای کوتوله پان تُرک، پان کُرد و پان ایرانیسم، حول و حوش پدیده پوپولیسم می چرخد و آنها فقط از طریق این پنهان کاری و هجوگوئی، خواب و رویای خود را آشفته تر کردەاند، سخن به گزاف نگفته‌ایم. 

با اینکه تخصص بنده علم روانشناسی نیست، اما شکی نیست که آنها چهره‌هایی شکست خورده، سراسیمه و کارتون خواب هستند، که حقیقت وجودی آنها برای هرکس که قدرت و شناخت او حتی خارج از چارچوب دانش روانکاوی و معیارهای روانشناسی هم باشد، به سادگی قابل درک و از روی کامنت هایشان، بررسی وضعیت درونی آنها بسیار سهل و ساده است.

بسیاری از این آدمهای مخفی الوجه در صفحه پیام های شما در سایت ایران گلوبال، بدون داشتن منطق، عقل سلیم و درک اجتماعی یا حتی تشکیلات قوی و تاثیرگزار سیاسی، حزبی و مذهبی، تنها به مانند سایر فسیل های سیاسی شکست خورده، تواب ها و نادمین در حکومت شاه و آخوند، که ظاهرا تنها افتخارشان قدمت دیرینه شان در کار سیاسی، نویسندگی یا بهتر بگوئیم دروغ و فرافکنی است، نمی توانند شناسنامه معتبر دیگری را برای تعصبات جاهلانه خود یدک بکشند.

حساسیت و ذوق ناشایست آنها چنان با ناسزا گوئی، افترا و تهمت درآمیخته است، که نسبت به هر نوع اخبار، مطلب و نوشته در ایرانگلوبال، بلافاصله کامنت پراکنی آنها شروع می شود. آنها در مقابل هرکس که بدون تعصب و جانبداری از یک ملت، مذهب و یک تفکر سیاسی، آشکارا بنویسد و سخن بر طریق صواب بگوید؛ شروع به قضاوت و خردەگیری می کنند. 

باید گفت، آنها اصلا مخاطب هیچ نویسنده ای نیستند، چرا که افرادی هستند نه فقط مفهوم احترام گذاشتن به سایرین سرشان نمی شود، بلکه پایبند به هیچ اصول اخلاقی نبوده و به کثرت گرائی در آراء و اندیشه ها هم معتقد نیستند. مثل آنکه شعورشان مادام العمر بر تسلسل غلط " یا ما یا هیچکس " تنظیم شده است.

از روی صفات و روحیه پرخاشگر، تعصب و جهالت چنین کوتوله های تندرو، می توان به یقین گفت که، آنها حتی زمانیکه عضو یک حزب یان جریان سیاسی نیز بوده اند، ایامی تلخ و جانکاه را پشت سرگذاشته اند. پرواضح است، به دلیل افراط و تفریط فراوان در افکار و اعمالشان، آنزمان هم نه تنها جایگاهی درخور نداشته اند و هیچ حمایتی نشده اند، بلکه اینک نیز به مانند سابق، تنها رانده شده گان در حاشیه ها هستند و به بافتن تاروپود نادانی خود مشغولند.

کوتوله ها در کمال تعجب، چنان بر حقانیت خود اصرار می ورزند و خود را نماینده تام و تمام یک ملت یا جریان فکری برمی شمارند، که انگار حرف اول و آخر جهان را فقط آنها می‌زنند و تصمیم گیرنده اصلی برای آینده سیاسی ملیتهای ایران نیز همانها هستند و لاغیر. 

خوشبختانه، بررسی جوانب متعدد مقوله پوپولیسم در ایران نشان داده است، که عقیده طبقات مختلف مردم در ایران کثیر المله، علیرغم خشم و ناراضایتی از حکومت مرکزی و گلایه از درج اغلاط فراوان در تاریخ آنها و نیز ظلم و اجحاف چند برابر در حقشان و شرایط اجتماعی و اقتصادی نابسامان کنونی کشور، هرگز به دنبال پیام‌های پوپولیستی به راه نمی‌افتند و گول آنهائی را نمی خورند، که در اثر ضعف و زوال عقل و زیاده خواهی به بیراهه کشیده شده اند، و تنها بر طریقت خویش پافشاری می کنند و دشمن هویت های واقعی و بومی ایران هستند.

با یک مشاهده سطحی، می بینم که انتخاب شعارهای پان افراطی، بطور عجیبی در کامنت بیشتر کوتوله ها شبیه یکدیگر است و همدیگر را با صفاتی متشابه تعریف و مورد خطاب قرار می دهند.

در عصر انفورماتیک، دیگر روزگار تبلیغات تخیلی و وسوسه های شیطانی رهبران پان تُرک و پان کُرد در بیشتر عرصه ها به نقطه پایان خود رسیده است. 

اگرچه پان ها، دائما چنان می اندیشند که آنها خِردی نایاب و یا کمیاب دارند و انگار همچو گُل سر سبد، نزد ملت خود یکه و تنها بوده‌اند، اما لااقل در یکی دو دهه اخیر و در اوج شگفتی آنها، شاهد طلوع افکار و اندیشه های مدرن و برپاخواستن نسلی آگاه و صلح دوست در ایران هستیم، که از هر سو در جامعه پا به میدان رقابت سیاسی و اجتماعی گذاشته‌اند و به پان های کلاسیک و متوهم همانند زالوهای پیر و خوناشام و عده ای افسار گسیخته و تباه شده در صحنه سیاسی می نگرند.

نسل آگاه ایران، با طرح برنامه ها و ارائه راهکارهای جدید، و البته در چارچوبی منطقی و شدنی، از وارد شدن مردم به محوطه آخرین بن بست پان تُرک و پان کُرد و پان ایرانیسم افراطی جلوگیری می کنند و به مثابه سدی استوار، عقلانی و مشروع در برابر افراطی گری پان ها ایستادگی می کنند.

 علیرغم آنکه توانایی و داد و بیداد کردن کوتوله ها فقط در دنیای مجازی است، اما آنها همچو قارچ سمی بوده و می خواهند با طرح شعارهای عوامانه و عمدتا آشوبگرانه، هر شخص و جریان باسابقه و خوشنام در ایران را که، برخلاف آنها بر یکپارچگی کشور، صلح و برادری و دوستی بین ملیتهای ایران تٲکید می کند، تکفیر کنند و با رکیک ترین نوع توهین ها او را از صحنه مبارزه خارج سازند. 

پان های افراطی چون از نظر رشد معرفتی و آگاهی های سیاسی سطحی نگر، و جزو کسانی هستند که عقل را کاملا تعطیل کرده اند، تنها دورانی از تاریخ را به تصویر می کشند و با طرح ضعف‌های مدیریتی و سیاست حکومتهای مرکزی در ایران، می کوشند که وسوسه های ملی گرایانە و تغییرات دموگرافی ملتهای کُرد، تُرک، فارس، بلوچ و غیره...، را به یک نوع بهانه جدی و نقطه شروع بلوا و جنگ قومی تبدیل کنند.

در کمال خوشبختی باید متذکر شد، که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران، به اندازه عصر حاضر، شاهد تحول چشمگیر و رشد و فهم سیاسی نخبگان تُرک و کُرد و فارس و سایر ملیتها در داخل کشور و حتی در برون مرز نیستیم. 

بسی تٲسف آور است، که عده ای فسیل سیاسی که بنظرم شایسته آن هم نیستند اکسیژن و هوای پاک تنفس کنند، چرا که آنچه از آبشخور آنها بیرون می جهد، فقط مشتی لجن پراکنی و تهمت و تضریب است، در پی آنند از راه ایجاد کینه ورزی و عداوت، اتحاد و برادری ملیتهای ایران را برهم زنند و از این راه هم ارتزاق می کنند.

آنانی که خواهان هیچگونه تغییر و تحولی در مخیله و سبک فکری سست و بی بنیان خود نیستند، در دنیای مجازی و در همین سایت ایرانگلوبال، یکدیگر را با صفاتی چون هندی،کولبر، مغول و جیرجیرک خوار و غیره...مورد خطاب قرار می دهند و به هر نویسنده ای که برخلاف تصور و خیال باطل آنها، مخالف افراط گرایی قومی و خواسته های غیر مشروع باشد، پرخاش می کنند .!

باید گفت، این افراد پرخاشگر بطور شبانەروزی در سایه لطف، مرحمت و آزادی بدون مرز مدیر ایرانگلوبال، نیازهای روانی خود را از طریق تسلط، توهین و تحقیر دیگران برآورده می سازند.

به فرض مثال، اگر شخصی راجع به سیاست حزب پ.ک.ک و زیر شاخه های آن یا هر حزب و سازمان کُردستانی، با ارائه مستندات و مدارک کافی، نقدی بنویسد و یا در مورد تاریخ پر فراز و نشیب ملت کُرد و اشتباهات مکرر سازمانهای سیاسی این ملت واقعیاتی را بیان کند، شخصی با ماسک "کوردی"  مستقیما در بخش اظهار نظرها به ایشان توهین می کند و با قلبی آکنده از مرض، تنفر و تعصب؛ شروع به نگاشتن جملاتی پوچ، بی اساس و تکراری می کند.

حال اگر، در مورد مفتی سیاسی اخوان المسلمین تُرکیه و چهره اصلی حامی داعش(رجب طیب اردوغان) و سیاست مداخله جویانه دولت ترکیه در شمال افریقا و سوریه بنویسند، و یا عملکرد و اهداف مداخله گرانه دولت نئوعثمانی را فاشیستی بنامند، فورا پان تُرکها به ایشان حمله ور شده و شروع به فحاشی می کنند.

پان های افراطی برای ورود به عرصه سیاست ایران و دخالت در مطالبات ملی هر قومی، از طریق دروغ و بحران سازی، بدنبال کسب آرای ناراضیان بوده و در این مسیر حاضرند با زبانی آکنده از فحش و ناسزاگوئی، بیشترین هزینه‌ها را صرف کرده و هرگز هم حاضر نیستند از پشت نقاب غفلت خود بیرون بیایند.

آری، وظیفه و کار و پیشه چنین افرادی، انگار انتخاب شعارهای تند قومی و حضور در بحث های گوناگون در گستره دنیای مجازی است. آنها همیشه بر حمایت از جدائی طلبی، ایجاد عدوات بین ملیتها و در کل پوپولیسم قومی و ناسیونالیستی، حساب ویژه‌ای باز می‌کنند و تلاش دارند تراوش زهرگونه افکار خود را از این طریق به مخاطب نامعلوم خود برسانند.

حال باید از آنها پرسید، حاصل سالها توهین، بدزبانی و ناسزا گوئی و آب در هاون کوبیدن شما پان های افراطی، نسبت به یکدیگر و نیز تعرض به حقوق و شخصیت دیگرانی که باب طبع شما نبوده و نیستند، چه بوده است؟!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
اگر صفحه شما « گندابخانه » است شما در این گندابخانه چکار می کنید
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ســـالام دوســـلار..
آقای سیتاره قئپ قیرمیزی..
اگر صفحه شما « گندابخانه » است شما در این گندابخانه چکار می کنید؟ کسی از شما نخواسته است که به این صفحه تشریف بیاورید و با لینک های مکرر, انشاء های
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
خرسوار مطلق!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیرو کامنت شماره 112550 در گندابخانه ای به نام: "صفحه شما" و برای شناختن خرسوار مطلق به لینک زیر نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/58244
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی ما که مسئول کامنت هاست بخشی از یک کامنت دوزمانه را به نمایش درآورده و سپس
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست بزرگواری که مسئول کامنت هاست در بخش: "صفحه شما" پس از آن که بخشی از یک دشنام را پس از نقطه چین کردن گنجانده است نوشته است که در روز ده ها کامنت این جوری من دریافت
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
تبلیغ آخوندیسم با زبان پان ترکیسم در ایران گلوبال!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، هرزنامه نویسان بیکار و بیمار و مفت خور و انگل که وابسته به بورژوازی و سرمایه داری هستند با جیب های پر از پول و شکم های سیر برای سرگرم شدن
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
پاسی کوتاه به دو اظهار نظر اخیر جناب آشچی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برادر محترم، باز هم با پیشنهادات منطقی شما موافقم. قبول کنید که بنده آنچه می نویسم مسئولیتش را هم بر عهده می گیرم. کلیت رژیم آخوندی، یا عملکرد ناصواب هر حزب و سازمانی را آشکارا و بدون مخفی کاری
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
خیر آقای توکلی اصلا چنین نیست
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی
در ابتدا نوشتند که این مطلب شما یک بار منفی به سایت ایران گلوبال نسبت می دهد!
بعد از یک روز هم چند نکته دیگر را اضافه نمودند. ایشان نوشتند بخش "صفحه شما" سایت ایرانگلوبال نیست.!!! بلکه

عنوان مقاله: 
ناسیونالیسم لجام گسیخته پان های افراطی در ایرانگلوبال
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ولی می بینیم که اولا این افراد غیر قابل بحثند چون خودشون نیستن (که اگه خودشون بودن، از نظریه ولایت مطلقه فقیه و امام خامنه ای دفاع دفاع می کردن)

عنوان مقاله: 
ناسیونالیسم لجام گسیخته پان های افراطی در ایرانگلوبال
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب آقای جمال و آقای شیخ احمدی
واقعیتش، من همیشه معتقد بودم که هر جا تندروی و افراط گرایی وجود داره، باید با شک و تردید و احتیاط به موضوع نزدیک شد. اگه کسی ماجراهای واقعی جاسوسان در دوره جنگ
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح چند نکته که شاید بتواند چرایی داستان کامنت هایی که حال ادم را بهم می زند-را نشان دهد:
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
پاسخ به جناب آشچی و نکاتی در مورد عقاید شخصی خودم
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آشچی
باور بفرمائید اغراق نیست، اگر بنده بگویم منتظر شنیدن چنین اظهار نظری بودم. غیر از دو سه نکته، با کلیت سخنان شما كاملا موافق هستم.
در ابتدا باید گفت خیر، بنده مخالف دیدگاههای ناسیونالیستی

عنوان مقاله: 
ناسیونالیسم لجام گسیخته پان های افراطی در ایرانگلوبال
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای شیخ احمدی ظاهرا مشکلشون مطرح شدن دیدگاههای ناسیونالیستی افراطی در ایران گلوبال هست. من شخصا با چنین چیزی مخالفتی ندارم و حتی تحدید این دیدگاهها رو نفی آزادی بیان می بینم. قرار هم نیست که همه ی
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
پاسخ به آقای سازاخ
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا، سد کردن موجی از اهانت ها، منطقی و مقایسه آن با صدور حکم برای جرم و جنایت بسیار متفاوت است. اگرچه برخلاف تصور شما در هر دادگاه، حاکم می تواند به دلیل محرز بودن جرم حکم صادر کند.
اما نوشته اید:
تصویر عارف شیخ احمدی

عنوان مقاله: 
پاسخ به آقای توکلی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی؛
رخصت دادن به تعدادی چهره نقابدار که کارشان شب و روز توهین به هر باور، ملت و تفکری است، با هیچ یک از معیارها و پارامترهای دمکراسی مطابقت ندارد.
به گواهی خودتان بر سر تیتر یک مقالـــ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عارف شیخ احمدی، در کشورهای مترقی جهان اگر کسی مرتکب جنایت شده باشد، و در دادگاه مجرم به جرم خود اعتراف هم کرده باشد، تا انگیزه جنایت کشف نشود دادگاه از صدور محکومیت خود داری می کند، شما بدون
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه نیک گفته اند پیشینیان که مشت نمونه خروار است! هرزنامه های پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی که از بخش: "صفحه شما" در تارنمای ایران گلوبال گندابخانه ای چندش آور
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب تیتر شما یک بار منفی به سایت ایران گلوبال نسبت داده است ، کسی که از بیرون نگاه می کند ، شاید فکر کند ، مادر تولید محتوای نظری این دوستان نقش داریم در حالی که