همراهان جدا از هم

دوستان پیشکسوت و صاحب نام در قامت متولیان رسانه هاکه الزاما بایستی معتقد به شنیدن و انتشار تمامی دیدگاهها و تحمل اندیشه های مخالف بعنوان اولین اصل هدایت رسانه های ملی ونتیجتا پیشرفت ملک و ملت باشند ، متاسفانه گاه و بیگاه با عدول از اصل بیطرفی در این باب نقشی بسیارموثر در زمینه تفرق ایفاء مینمایند.

 

همراهان جدا از هم ( ضیاء مصباح )

نگارنده با شادروان حسین راضی همزمان باسرپرستی ایشان بر« کانون اصلاح و تربیت شهرداری تهران »  به دلیل همکاری  با موسسات مدد کاری و عام المنفعه  و همچنین  عضویت این انسان شریف در« کانون علوم اداری ایران »از اوایل دهه 50  آشنا بوده ومراودت مستمر به عضویت در«حزب مردم ایران » منجرودر پی درگذشت راضی با انتخاب اعضاء حزب پا به عرصه پرآب و چشم  « شورای مرکزی جبهه ملی ایران »نهاد .

از اوایل همراهی حزبی با این چهره ملی ، کم و بیش  وجود اختلاف نظرهائی جدی بین اعضائ شورای مرکزی این میراث ماندگار رهبر ملی ایرانیان را شنیده و بعد از حضور در میان این جمع فرهیخته میهن دوست با مماشات قابل تامل همراهان پلنوم 1382و«اغماض پیوسته وآشگارشاعر بحق ملی وچهره کاریز ما - شادروان عبدالعلی برومند در دوران مسئولیت تا پایان عمر » این تفاوت نگرش را بیش از پیش مشاهده مینمود .

 از همان زمان کنجکاو چرائی ماجرا و اهتمام در رفع آن تا به امروز بوده  که محصول آخرین این تلاش - اقداماتیست در این جهت و گفتگو هائیست با شناخته شده ترین های این وادی همراه باصراحت گفتاری در درون تشکیلات با همه حواشی .

دوستان متین و آرام با سکوت خود در واقع تائید میفر مایند تا این همت با همه هزینه پردازی ها ادامه یابد،هر چند گروههای انظباطی با همه عده و عده در پی اجرای ضوابط مدون و تذکارضرورت رعایت اصول تحزب برآمده ودرطریق جدائی ها نا خواسته گام بر میدارند .

این گفتگوهاوحاشیه ای برآن برای انتشاردررسانه های ملی برون مرزی که نوعی مالکیت معنوی در آنها را «برآمده از عرق ملی مشترک »احساس می کند بطور پیوسته ارسال میشود که درپاره ای موارد برخلاف رسالت رسانه ای با مقاومت بعضی عزیزان  رو برومیشود .

 دوستان پیشکسوت و صاحب نام  در قامت متولیان رسانه هاکه الزاما بایستی معتقد به شنیدن و انتشار تمامی دیدگاهها و تحمل اندیشه های مخالف بعنوان اولین اصل هدایت رسانه های ملی ونتیجتا پیشرفت ملک و ملت باشند ، متاسفانه گاه و بیگاه با عدول از اصل بیطرفی در این باب  نقشی بسیارموثر در زمینه تفرق  ایفاء مینمایند.

( این مهم در این روزگار پر آب و چشم بصورت آشکاروعجیبی در میان  کانال های تلگرامی با عناوین متفاوت ملی نیزکم و بیش  قابل رویت میباشدوبا مراجعه کنندگانی برابربا اعضاء خود  گاه و بیگاه با حذف و گزینشی برخورد کردن بر خلاف رسالت رسانه ای  میپردازند)

 عزیزان فعال سیاسی برون مرزنیز با تصورات خود که با نبود در صحنه با واقعیت و حقیقت فاصله بسیار دارد ،بر ضرورت «طرد به جای جذب » مشابه جماعت درون حکومت «برآمده از نوعی انحصار طلبی نا خواسته » پای میفشرند و نمیتوانند با فضائی که در اطراف خود طی سالیان متمادی ساخته اند ، اتحاد و اتفاق همه اعضاءرا  در این موقعیت  بعنوان «تاکتیک » بپذیرند ، غافل از اینکه : همانطوریکه نگرش ها  از دوران نهضت ملی با همه فراز ونشیب ها  ثبت و ضبط شده ، اندیشه های فعلی و بانیان آنها نیز  تدوین و نگهداری میشود.

  دوستان  نقش آفرین باهمه تاکید  تا کنون بجز 4 مورد  از تنظیم و  ارسال دیدگاهشان (در  باب مضرات انشعاب )با همه تاکید  دریغ فرموده  و بنظر میرسد « پاک کردن صورت مساله » را ساده ترین راه می پندارند .

عجیب اینکه تعدادی از جوانان پویا «  که  بعد از انتخابات 26 آبانماه 97 بتدریج بنحوی با تفسیر به رای  به عضویت شورای مرکزی جبهه در هر دو جریان در آمده اند » براین باورونگاه منفی بوده،بر دوگانگی تاکید دارند که نیست مگر تلقین به این عزیزان که امید است کوشش ها برای اتحاد و پرهیز بیشتر از خود زنی آشگار(مورد بهره برداری نظام )  به نتیجه مطلوب بینجامد .

در طول سالها با این باور که میتوان و باید به تفاوت دیدگاهها احترام گذاشت و  در کم رنگ کردن اختلافات عقیدتی که لازمه پیشبرد فعالیتهای حزبیست نیز کوشا بود ، فراتر از توان و تصورهمراهان متعصب سالمند ،با همه حرف و حدیثها وهزینه پردازی ها  سعی وافر اعمال، با  پیش گامان این وادی درارتباط مستمربوده، این مهم را مرتبا به آنان یادآوری مینماید.

 با توجه به شرایط ویژه کشورمان در این ایام با این همه رخ دادهای سر نوشت ساز  که فراتر از گذشته  همراهی و وحدت رویه را میطلبد ،کوششها بطرق مختلف  با امیدواری به  همراهی تریبون داران ارجمند  ادامه خواهد یافت و گزارش حضور اعضاء دلسوز گرامی خواهد شد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: