ایالات متحده شاید اما « ایالات متحده ایران» هرگز!!!

Reza Levayi
تقدیم به «استقلال طلبی»:

 

 ما اشغال شده هستیم و تا اشغال شدگی پا برجاست ما این بازی را باخته ایم. جریان فکری مخالفت را به شدت مثل شکل حکومت‌های خاورمیانه چیده ایم. شعاردهی و وعده و وعید و « دده م منه کوْر دئییبدی » شده ایم. و صریح بگویم که بعضی ها هم به شکل تاکتیک های سازمان های اطلاعاتی کشورهای دوست و همسایه با مسئله آزربایجان برخورد می کنند. 

 

این شکل از مبارزه برای ما جواب نخواهد داد. این متن را در جواب عزیزانی می نویسم که از سکوت من در مورد بعضی از مسائل و وقایع آزربایجان ناراحت هستند. 

 

طرف صحبت من هیچ شخص خاصی نیست. من با تحلیل گفتارها و شعارهای سیاسی حول محور آزربایجان دست های پنهانی را می بینم که سعی در انحراف و کنترل جریان فکری ما دارند. 

 

جریان فکری آزربایجان جنوبی فراتر از میزهای سازمان های اطلاعاتی کشورهای برادر و دوست ماست. داریم برای آزادی خویش مبارزه می کنیم نه برای خوشی دل استخبارات و عوامل مخفی دولت های دوست. تصمیم گیرنده ما هستیم نه آنها. متاسفانه بخش بزرگی از سطح مبارزه اسیر لابی گری سیستم های امنیتی کشورهای همجوار با ایران و خود ایران شده است. 

 

آنچه را که جوان آزربایجانی باید بداند این است که من و امثال من « اپوزیسیون » نیستیم، « استقلال طلب » هستیم. ما مبارزانی برای آزادی هستیم. ما نظام سیاسی آزربایجان جنوبی نداریم که به براندازی آن و یا به حفظ آن بیندیشیم. همچنین ما « ایران » و « ایرانی » نیستیم که برای براندازی نظام سیاسی ایران و یا حفظ آن مبارزه کنیم. ما یک اشغال شده هستیم. برای استقلال آزربایجان جنوبی و آزادی وطن خویش مبارزه می کنیم. ما برانداز هستیم اما برانداز اشغالگری. ما نه این رژیم اشغالگر دینی را می خواهیم و نه این سیستم اشغالگر ایرانیت را. 

ما برای تشکیل « ایالات متحده ایران » مبارزه نمی کنیم برای تشکیل کشور جمهوری آزربایجان جنوبی می ستیزیم. حتی شاید بتوان برای تشکیل یک « ایالات متحده» بدون کلمه « ایران» فکر کرد اما این هم چاره من اشغال شده نیست. راه من از اینجا با همه کسانی که با نام آزربایجان برای ایران مبارزه می کنند جدا می شود. 

 

برای من سر و کله زدن با روشنفکران و مبانی مجعول « تاریخ و تقویم ایرانیّت» و تلاش برای تشکیل ایالات متحده ای با نام ایران یک اشتباه محض و یک سقوط وحشتناک است. من همه آنهایی را که با چرخیدن به سمت ایران آزاد دروغین دست رژیم منحوس ایرانیت را در پروژه استحاله و « نفوس زدایی » مردم شهرهای آزربایجان جنوبی باز گذاشته اند مقصر می دانم. 

 

تقریبا باید بگویم که تفکر امثال من فعلا در نزد اتاق های فکری کشورهای همسایه و سایر کشورها پشیزی ارزش ندارد ولی ارزش های فکری ما را آنها تعیین نمی کنند خودمان تعیین می کنم. اکثر اتاق های سیاسی حکومت های فعلی جهان تنها برای تغییر رژیم ایرانیت ( که خواسته من هم هست) تلاش می کنند و اکثر آنها به ایرانی واحد می اندیشند اما صریح بگویم برای من « ایران واحد خمینی و خامنه ای جلاد و رژیم اشغالگر دینی » به همان اندازه شکلی از اشغال کنندگی است که « ایران واحد اپوزیسیون و کشورهای مخالف رژیم تروریست ایران»!

 

صریح باید بگویم فکر امثال من تحت فشار « میزهای سیاسی » دوست و دشمن است اما این دلیل نمی شود که حقیقت آزادی را بر مصلحت های سیاسی بفروشم. 

 

صریح باید بگویم اگرچه ما هیچ رسانه ای مستقل و هیچ اتاق سیاسی مستقل برای استقلال آزربایجان جنوبی نداریم اما خود همین « تفکر استقلال» بزرگ‌ترین رسانه ماست. میزان سنجش اعمال و رفتار و گفتار دوست و دشمن برای ما در چگونگی برخورد آنها با « تفکر استقلال طلبی و آزادیخواهی » ما برای آزربایجان جنوبی است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: