قوچانی و شریعتمداری، هم‌صدا با علم‌الهدی به موسوی خوئینی‌ها حمله کردند