چهار رویداد بزرگ در چهل سال گذشته /ناگفته های تاریخی !

چهار رویداد بزرگ در چهل سال گذشته /ناگفته های تاریخی !
4 رویداد تاریخی عبارتند از:
1/ انقلاب 57
2/کودتا ثور افغانستان
3/ انقلاب دیجیتالی
4/ 11سپتامبر 2001
چهار رویداد بزرگ در چهل سال گذشته /ناگفته های تاریخی از کیانوش توکلی
4 رویداد تاریخی عبارتند از:
1/ انقلاب 57
2/کودتا ثور افغانستان
3/ انقلاب دیجیتالی
4/ 11سپتامبر 2001
در این گفتار ها که دنباله دار خواهد بود به شر ح واقعی و یا تجارب مشخص خود از این رودیداده متمرکز خواهد شد
منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: