آکسیون در شهر بوخوم / علیه احکام اعدام اسرای خیزش آبانماه۱۳۹۸

برای دفاع از حق زندگی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، ما روز شنبه 11.07.2020 برابر شهرداری شهر بوخوم جمع می شویم تا به موجودیت حکومت اسلامی، سرکوب و اعدام در ایران نه بگوئیم و پشتیبانی خود را از مبارزات باشندگان ایران برای برچیدن حکومت اسلامی، به آگاهی عموم برسانیم.

اگر امروزهمگام نشویم، فردا دیر است!

 

دیوان عالی بیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی، حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تائید کرده است.

آقایان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به جرم شرکت در خیزش همگانی و مردمی آبانماه، به اعدام محکوم شده بودند. 

ما جمعی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن، مردم را به پشتیبانی از تظاهرات اعتراضی علیه اعدام سه جوان دعوت کرده، تا همبستگی خود را با اهداف آزادیخواهانه و دمکراتیک شهروندان ایرانی در خیزش آبانماه اعلام کرده و احکام صادره توسط رژیم جنایتکاران حاکم بر ایران را محکوم کنیم.

 ما مبارزات شهروندی در ایران را در چارچوب حق طبیعی دفاع از خود شهروندان در برابر تجاوزهای سیاسی، مدنی و فیزیکی نظام ترور و سرکوب، قانونی دانسته و اعلام می کنیم که سران حکومت اسلامی باید در دادگاه های عادلانه محاکمه شوند. ما جامعه ایرانی مقیم آلمان، جامعه آلمان و نهادهای مدافع حقوق بشر را به اعتراض علیه رژیم حاکم بر ایران دعوت می کنیم.

برای دفاع از حق زندگی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، ما روز شنبه 11.07.2020  برابر شهرداری شهر بوخوم جمع می شویم تا به موجودیت حکومت اسلامی، سرکوب و اعدام در ایران نه بگوئیم و پشتیبانی خود را از مبارزات باشندگان ایران برای برچیدن حکومت اسلامی، به آگاهی عموم برسانیم. 

اگر امروزهمگام نشویم، فردا دیر است!

 جمعی از کنشگران سیاسی نوردراین وستفالن

 (در تظاهرات رعایت مقررات فاصله اجتماعی دو متر و استفاده از ماسک الزامی می باشد).

تاریخ تظاهرات 11.07.2020  (شنبه ساعت 14 تا 16)

روبروی شهرداری بوخوم

Adresse:

Bochum – Rathaus

 Willy-Brandt-Platz, 44777 Bochum

Info: 015201883445

منبع: 
تریبون ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: