اثرات کووید-۱۹ بر سلامت روانی زندانیان

زندانیان گروه آسیب پذیری هستند با نیازهای بهداشتی بیشمار و بدترین پیامدهای پزشکی نسبت به جمعیت مردم در سرتاسر جهان.۱ تا به امروز توجه چندانی به اثرات پاندمی کووید-۱۹ بر روی سلامت روانی زندانیان نشده؛ موضوع نگران کننده ای است بخاطر میزان بالای اختلالات روانی از پیش داشته آنها، مانند خودکشی

اثرات کووید-۱۹ بر سلامت روانی زندانیان

زندانیان گروه آسیب پذیری هستند با نیازهای بهداشتی بیشمار و بدترین پیامدهای پزشکی نسبت به جمعیت مردم در سرتاسر جهان.۱ تا به امروز توجه چندانی به اثرات پاندمی کووید-۱۹ بر روی سلامت روانی زندانیان نشده؛ موضوع نگران کننده ای است بخاطر میزان بالای اختلالات روانی از پیش داشته آنها، مانند خودکشی، خود آسیبی، و رابطه بین سلامت روانی ضعیف، خودکشی، خود آسیبی با تکرار رفتار جنایتکارانه.۱،۲،۳

تعلیق دادگاه های هیئت منصفه و تاخیر در جلسات دادگاه در بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان، مدت زمان بازداشت بسیاری از زندانیان را افزایش داد. مجرمان بخصوص در دوره بازداشت آسیب پذیرند و اغلب در مورد پیامدهای قانونی جرایمشان فکر میکنند و آنها پریشانی، عدم اطمینان و اضطراب در مورد آینده را دارند؛۴ این احساسات میتوانند با غیرقابل پیش بینی بودن کووید-۱۹ تشدید شوند. میزان خودکشی و خود آزاری در زندان ها در سرتاسر جهان بالاست،۱،۲ خصوصا در بین زندانیانی که در بازداشت هستند. طولانی شدن دوره بازداشت میتواند این خطر را بالا ببرد.۵،۶ کمک بهتر به زندانیان آسیب پذیر برای آماده کردن آنها برای محاکمه میتواند به بهبود اوضاع کمک کند؛ با این وجود، افزایش نیاز به خدمات بالینی تخصصی مثل بیمارستانهای روانپزشکی قانونی ممکن است به مشکلات هماهنگی بین کار دادگاه با بقیه مسئولین بیافزاید. تاکید بر اهمیت این هماهنگی اساسی است برای جلوگیری از تاخیر بیشتر در جلسات دادگاه و از دست دادن فرصتها برای بازگرداندن مجرمین با بیماریهای روانی شدید از زندان و وارد کردن آنها به سیستم بهداشت، یا ارزیابی قابلیت آنها برای شرکت در برنامه کاراجباری در جامعه بجای مجازات.[۱]

ملاقاتهای زندان بطور موقت در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان به حالت تعلیق در آمده است. ملاقات به مجرمان کمک میکند تا تماس با دنیای خارج را حفظ کنند، بازگشت مجدد موفقیت آمیز به جامعه را تقویت میکند و تکرار جرایم را کاهش میدهد.۷ عدم وجود چنین ملاقات هایی میتواند استفاده از حمایت اجتماعی را برای کاهش در مقابله با پریشانیهای روانی، و خطر خودکشی و خود آزاری را تقلیل دهد.۷ فقدان حمایتهای اجتماعی ممکن است سازگاری در زندان را دشوارتر کرده و خطر استفاده از راهکارهای ناهنجار را موجب شود. تماس با عزیزان باید تا جایی که امکان دارد حفظ شود. گوشی های امن تلفنی تقریبا در نیمی از زندانهای انگلستان و ولز[۲] وجود دارند، و این خطوط تلفنهای فرعی را نیز تضمین میکند. سایر روشهای ارتباطی مانند نامه نوشتن، افزایش دستیابی به خطوط تلفن سراسری و استفاده از سرویس پیامهای صوتی باید ترویج یابند. حمایت عاطفی از جانب دیگر زندانیان باید تسهیل شود مانند دسترسی به تلفن برای شنوندگان در ساماریتنز لیسنر اسکیما.[۳]

با در نظر گرفتن یک جامعه گسترده، فعالیتهای تفریحی و حرفه ای در زندان در تمام جهان متوقف شده است. فعالیتهای جایگزینی در زندانها محدود هستند بخاطر محدودیت دسترسی به اینترنت وتجهیزات دیگر. شرایط زندان با افزایش زمان صرف شده در سلولها( تا ۲۳ ساعت در روز)، محدودیت فعالیتها، کم بودن یا عدم تماس با بقیه زندانیها، مخصوصا برای کسانی که بخاطر کووید-۱۹ ایزوله یا محافظت می شوند، مانند سلول انفرادی است. بسر بردن در سلول انفرادی حتی بطور کوتاه مدت با پیامدهای روانی همراه است، از جمله خشم، افسردگی، اضطراب، پارانویا، جنون و تشدید بیماریهای زمینه ای روانی،۸ که بالا رفتن میزان مرگ بعد از آزادی از زندان همراه است. زندانها باید راهکردهای بهبود بهزیستی روانی را مورد پیگرد و ارزیابی قرار دهند. برای مثال میتوان از تمرینهای ورزشی در سلولها، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، برنامه های بهزیستی و درمانهای روانی از طریق تلفن نام برد.

علاوه بر این در انگلستان و ولز، تعداد کارکنان زندان غایب در سر کار به دوبرابر رسید که این باعث تقلیل تماس انسانی با زندانیان شده و بطور بالقوه باعث محدودیت تقویت سلامت روانی و جسمی زندانیان میشود، و نظارت دقیق زندانیانی که خطر بالای خودکشی و خود آسیبی را دارند بسیار مشکل میکند. به رسمیت شناختن جهانی افسران زندان بعنوان کارکنان خط مقدم برای تست کردن کووید-۱۹ بسیار مهم است و این امر همراه با تضمین و تدارک تجهیزات محافظت شخصی برای ایمنی نیروی کارو نیروی انسانی کافی، باید ادامه و افزایش یابد.

این پاندمی کار بین سازمانی را تقویت کرده و پزشکان را تشویق به حمایت از تمامی زندان ها و جوامع کرده و یک احساس ارزش جمعی در بین مجرمین و جامعه گسترده تر بوجود آورده. این حساس ارزش به شکل افزایش رفاقت در بین زندانیان، کارکنان زندان و اعضای جامعه تجلی یافته است. اهمیت عمل مهربانانه در بهبود بهزیستی روانی را نباید دست کم گرفت. این احساس مثبت باید تقویت و تشویق شود تا اطمینان حاصل شود که این فقط یک اثر زودگذر ماه عسل نیست.

در بعضی از کشورها از جمله بریتانیا بزهکارانی که خطر کمتری برای جرم مجدد دارند واجد شرایط آزادی زودتر از موعد هستند، و این بسیاری از مشکلاتی را که قبلا ذکر شد را کاهش میدهد. با این حال، خود چالشهای جدیدی را باعث میشود، از جمله اجرای آن کند بوده و بالقوه باعث سردرگمی و سرخوردگی بیشتر میشود. مجرمین وارد یک جامعه مضطرب میشوند که بخاطر کووید-۱۹ دستخوش تغییرات اساسی شده. دادن اطلاعات دقیق و مربوطه به زندانیان در مورد کووید-۱۹ برای اطمینان از آمادگی و پذیرش اقدامات فاصله های فیزیکی مهم است. این اطلاعات علاوه بر این، تاکید بر نقش مجرمین و داخل شدن آنها در جامعه گسترده تر خواهد بود، و بالقوه باعث کاهش اضطراب و تقویت اعتماد، انعطاف پذیری و توانمند سازی در بین آنها میشود. در شرایطی که تعداد کارکنان اجتماعی کاهش یافته و امکان تماس رو در روی حرفه ای کم میباشد، در نتیجه میتواند فرصت پیگیری دقیق از سلامت جسمی و روحی مجرمین کاهش یابد. این مربوط به خطر اقدام به جرم مجدد و میزان بالای مرگ و میر و خودکشی بعد از آزادی از زندان میباشد.۱،۱۰ ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و در مانی در زندانها و جامعه بهتر است که همکاری نزدیک داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که خطرهای سلامتی برشمرده شده و برنامه های پیگیری ترتیب داده شده از جمله در نظر گرفتن قرارهای از راه دور( تلفن یا ویدیو) در جاهایی که امکانش وجود دارد و مناسب تشخیص داده میشود، اجرا شوند.

بطور خلاصه، کووید-۱۹ چالشهای اساسی برای زندانیان بوجود آورده. اقداماتی برای کاهش سرایت بیماری در زندانها انجام گرفته و این باید همچنان ادامه یابد؛ با این حال این اقدامات بدون هزینه نیستند و پیامدهای آن بر سلامت روانی باید در هر جا که ممکن است کاهش یابد. اثرات پاندمی قابل توجه هستند اما آنها همچنین باعث بوجود آمدن فرصتهایی برای شیوه های نوآورانه جدید برای حمایت زندانیان و استحکام رابطه بین ارگانهای مراقبتهای بهداشتی، عدالتهای کیفری و سازمانهای دولتی با مزایای بالقوه درازمدت میشوند.

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/...(20)30241-8/fulltext
Published: July 2020

References:
۱Fazel S ، Baillargeon J
The health of prisoners.
Lancet. 2011; 377: 956-965
۲Fazel S ،Hayes AJ ، Bartellas K ،Clerici M ،Trestman R
Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions.Lancet Psychiatry. 2016; 3: 871-881
۳Chang Z ،Larsson H ،Lichtenstein P ،Fazel S
Psychiatric disorders and violent reoffending: a national cohort study of convicted prisoners in Sweden.
Lancet Psychiatry. 2015; 2: 891-900
۴Freeman S ،Seymour M
‘Just waiting’: the nature and effect of uncertainty on young people in remand custody in Ireland.
Youth Justice. 2010; 10: 126-142
۵Fazel S ، Cartwright J ،Norman-Nott A ، Hawton K
Suicide in prisoners: a systematic review of risk factors.
J Clin Psychiatry. 2011; 69: 1721-1731
۶Hawton K، Linsell L ،Adeniji T ، Sariaslan A ،Fazel S
Self-harm in prisons in England and Wales: an epidemiological study of prevalence, risk factors, and subsequent suicide.
Lancet. 2014; 383: 1147-1154
۷De Claire K، Dixon L
The effects of prison visits from family members on prisoners' wellbeing, rule breaking, and recidivism: a review of research since 1991.
Trauma Violence Abuse. 2015; 18: 185-199
۸Shalev S ،Edgar K
Deep custody: segregation units and close supervision centres in England and Wales.
Prison Reform Trust, London2015
https://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Doc...
Date accessed: May 26, 2020
۹Wildeman C ، Anderson LH
Solitary confinement placement and post-release mortality risk among formerly incarcerated individuals: a population-based study.
Lancet Public Health. 2020; 5: 107-113
۱۰Haglund A ،Tidemalm D ، Jokinen J ، et al.
Suicide after release from prison— a population-based cohort study from Sweden.
J Clin Psychiatry. 2014; 75: 1047-1053

توضیحات:
Community Sentence Treatment Requirments Program [۱]
Wales[۲]
Samaritans’ Listener Scheme [۳]
برنامه ای برای کاهش میزان خودکشی در بین زندانیان که عدهای از زندانیان را آموزش داده اند که به حرفهای دیگر زندانیانی که افکار خودکشی دارند گوش دهند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: