غلط زیادی نخور الدنگ!

با آدم ربایی یک نفر را که حقش بوده علیه جمهوری اسلامی رسانه داشته باشه دستگیر کردند، قبل از اعدامش، مستند درست کردند، مستندی که قراراست « اقتدار» این نظام پیزوری را نشان بدهد. اقتدار که هیچ، کثافت بازی یک بازجو را نشان میدهد که خودش نمیتواند جلو خندیدن به این مضحکه را بگیرد. به ریش خودش میخندد که اسمش خبرنگار است و

با آدم ربایی یک نفر را که حقش بوده علیه جمهوری اسلامی رسانه داشته باشه دستگیر کردند، قبل از اعدامش، مستند درست کردند، مستندی که قراراست « اقتدار» این نظام پیزوری را نشان بدهد. اقتدار که هیچ، کثافت بازی یک بازجو را نشان میدهد که خودش نمیتواند جلو خندیدن به این مضحکه را بگیرد. به ریش خودش میخندد که اسمش خبرنگار است و مثل آمنه سادات پشت دوربین کابل دستش هست.
جالبتر اما اینکه وضع این حکومت انقدر خراب است که گروگان به بازجو میگوید چرا اغتشاش؟ اسم این کاری که مردم در آبان کردند اعتراض بود!
همین یک کلمه کافی بود. همین یک کلمه یعنی فاک زدن به بالا تا پائینتان! یعنی غلط زیادی نخور الدنگ!

فعلن که اسم این بازجوها توسط شانزده سازمان سیاسی به عنوان جنایتکار به حقوق بشر سازمان ملل فرستاده شده، اگر جرئت دارند پاشون را از ایران اینطرف بگذارند. آنوقت هم سلولی حمید نوری میشن، تا با هم داستانهای جنایتشان را تعریف کنند!
این مستند نشان داد جمهوری اسلامی چقدر به پیسی افتاده و چقدر از رسانه های سرنگونی طلب و مخالف میترسد!
لذا هر کجا هستید، بیش از پیش،صفحه خودتون را به رسانه علیه این حکومت تبدیل کنید. بگذارید بیشتر بلرزند و بترسند!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: