از جنجال تا تکذیب زنان باید بچه‌داری کنند در مجلس ایران

گفتم: در مجلس سوئد 47% و در بقیه کشورهای اروپایی تا 33%، در امریکای لاتین 52% ازنمایندگان به زنان تعلق دارد، در عراق و افغانستان، پاکستان و تاجیکستان و.... 20% سهمیه به زنان داده شده است. در امارات و جمهوری آذربایحان، ریس مجلس زن هستند ولی درایران کمتر از 5% از نمایندگان مجلس زن هستند و به آنها گفته میشود بروید بچه داری کنید!! نادیده گرفتن زنان مجلس یعنی نادیده گرفتن کسانی که به آنها را..
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: