در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران

موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران
مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان
برنامه ای از رسول کناره فرد
هماهنگی ایرانیان اروپا برای پشتیبانی از قیام مردم ایران
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
۲۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: