زنان - سیاست - نقش مدیا

همبستگی جمهوری خواهان با مرمر مشفقي معصومي
چرا زنان در سیاست دیده نمی‌شوند, دقت کنید چرا دیده نمی‌شوند نه اینکه چرا حضور ندارند

شرکت زنان در سیاست به اندازه طول عمر مبارزه قدمت دارد. گزینش ، تمایز و یا حذف زنان در مدیا .رویکرد عمومی آندسته از مدیا که ریشه در فرهنگ مردسالارانه دارند، 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: