فروپاشی رژیم فروپاشی «ذهنیت ترحم به زندانبان و کوبیدن آزادیخواهان » هم خواهد بود!
23.07.2020 - 07:18

این متن جهت پاسخگویی به دو سه نقدی است که برای من نوشته شده و من به به صورت کلی جوابشان را می دهم. و همچنین پاسخی است به بعضی از کسانی که دانسته و ندانسته این روزها سعی دارند ذهن و فکر دولت و ملت و مبارزان آزربایجان را به نفع وحشیگری های ارامنه تضعیف کنند. صریح بپرسم چرا عرضه دموکراسی بازی ها را در سایت های داخلی و سایت های رژیم ایران ندارید؟! آیا کار شما ادعای دعوت به آزادی در سایت های دولت های همسایه است؟ این چه منطقی است که آزادیخواهان آزربایجان جنوبی را در سایت های آزربایجان و زیر لوگوی دولت آزربایجان می کوبید؟! چرا زبانتان برای ما دراز است اما برای خامنه ای دیکتاتور و جنایتکار سکوت کرده اید؟! چرا از جنایت های سپاه تروریست و کثافتکاری های آخوندها چیزی نمی نویسید؟ در نقد رئیس جمهور آزربایجان در داخل خود باکو فراوان می نویسند و آزادی بیان و مطبوعات هست. شما اول برو دموکراسی را در مطبوعات داخلی مشق کن. یک نقد در باب کثافتکاری های خامنه ای و بعضی نویسندگان به اصطلاح آ«ذ»ربایجانی که با حشدالشعبی و دیگر حشرات و تروریست ها عکس می اندازند بنویسید. 

جرئتش را دارید؟ 

نه، راحت ترین کار برای امثال شما این است که امثال لوایی ها را بکوبید تا به نوعی دولت و حکومت مستبد و اشغالگر را راضی نگه دارید و هم از تاثیر مبارزات فعالان بکاهید. کثیف ترین کار ممکن هم همین است. ما را زمین و زمان نقد و تخریب می کنند در صورتی که سمت مبارزه ما تهران و اشغالگری دینی و اشغالگری ایرانیت است. 

 

 ما وتوهم توطئه؟ شما رفته اید در سایت دولت آزربایجان بر علیه رئیس جمهور آن مقاله منتشر کرده اید! آزادی از این زیادتر کجا سراغ دارید؟ جرئت دارید یک صدم این کار را در سایت های رژیم ایران و یا در داخل در صفحات مجازی خویش انجام دهید. 

 

ما دقیقا در بخش روشن این مبارزه هستیم و امثال شما بخش تاریک بردگی انسان هستند. ادعای روشنفکری می کنید اما دنبال تبلیغ نماینده های اشغالگری و امام جمعه های اسارت هستید. 

ادعای آزادی و دموکراسی بازی می کنید و هنوز نیاموخته اید که یک انسان به عنوان « انسان» حق دارد مذهب داشته باشد و یا نداشته باشد. از کثیف ترین کارها یکی هم همین است که بعضی از مدعیان در پشت مذهب و خرافات و دروغگویی سنگر می گیرند تا آزادیخواهان آزربایجان را بکوبند. همان کار خامنه ای دیکتاتور و ارزشی های پست را انجام می دهند. بزرگ‌ترین تصویر دینی که خامنه ای و خمینی بزرگ های آن هستند همین دینی است که تاریخ و تقویم آزربایجان را اشغال کرده است. دینی که قره باغ را مربوط به ارمنی های وحشی می داند. این دینی که از آن دم می زنید در این چهل سال چه بر شما داده است؟! دین سرکوبگر بدترکیب که کربلا و سامرا و شهرهای غریب دیگر را به تبریز و اردبیل و ارومیه ترجیح می دهد. در محرم، حسین و کربلا گویان بر سر می زنید و همراه و موازی با هئیت های حکومتی نمایش حسینی راه می اندازید اما به ما که می رسد قلمتان را با نام نقد و به قصد تخریب تیز می کنید. و من دلم برایتان می سوزد. شما فقط برده نیستید شما احمق هم هستید. تف به ریش و ریشه ای که آزربایجان را با افیون دین به سمت کربلا و سامرا و مشهد هل می دهد تا شهرهایش را یک به یک در استحاله و اشغال محو سازد. تف بر کسانی که در بردگی و اسارت خویش جرئت تف کردن بر خامنه ای دیکتاتور و کثافتکاری هایش را ندارند اما منتظرند امثال من یک متن در باب دین اشغالگر و نژاد اشغالگر بنویسند تا قلم به دست بگیرند و بکوبندش. 

برای من خروجی کارهای یک نویسنده مهم است. نوشته های او کارنامه او هستند. 

 

در گیر و دار مبارزه آزربایجان با ارمنستان هرکس نخود آش رژیم اشغالگر ایران و ارمنستان باشد و ذهن دولت و ملت و فعالان آزربایجان را درگیر حواشی داخلی سازد به نوعی در تضعیف جبهه ما می کوشد و من به زعم خود بر این افراد رحم نخواهم کرد. این هم بخشی از مبارزه ماست. 

 

من لوایی در مبارزه تنها از مبانی آزادی تاثیر می گیرم و تاثیر می گذارم درست بر جایی که سوزناکی اسارت است در ذهن شما. حالا بروید منسجم تر از قبل باشید که فروپاشی این رژیم فروپاشی شما هم خواهد بود. فروپاشی ذهنیت «ترحم به زندانبان و کوبیدن آزادیخواه».

 

محمدرضا لوایی

7/22/2020

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما