توافق ایران و چین از دید صادق زیبا کلام

بعد از سخنان مبسوط آقای دکتر ظریف پیرامون روند چندساله شکل‌گیری توافق با چین، شماری از اساتید به صورت حضوری یا آنلاین نقطه نظراتشان را بیان کردند. من درنوبتم عرض کردم که شما در پذیرش این توافق با سه مانع عمده روبه‌رو هستید:

بعد از سخنان مبسوط آقای دکتر ظریف پیرامون روند چندساله شکل‌گیری توافق با چین، شماری از اساتید به صورت حضوری یا آنلاین نقطه نظراتشان را بیان کردند. من درنوبتم عرض کردم که شما در پذیرش این توافق با سه مانع عمده روبه‌رو هستید:

  • اول : بی اعتمادی بسیاری از اقشار تحصیلکرده به تصمیمات و سیاستهای نظام.
  • دوم : تاریخ، یا درست تر گفته باشم تحریف تاریخ توسط نظام که اکنون گریبان‌گیر خود نظام شده.
  • سوم: ممانعت تندروها

پیرامون بی‌اعتمادی مردم نیازی به توضیح نمی‌رود. آنقدر دروغ و تحریف از مسئولین شنیده‌اند که اگر وسط روز هم دولتمردان ما بگویند الان ظهر است، بسیاری باور نمیکنند.چه رسد باینکه نظام مدعی شود که توافق با چین بنفع ایران است.

اما درخصوص تاریخ.ظرف چهل و یک سال گذشته بسیاری از جنبه‌های تاریخ معاصر را نظام تحریف نموده و روایتی را که با جهان‌بینی و ایدئولوژی‌اش همخوانی داشته را جایگزین واقعیت‌ها نموده. از جمله تحریف‌هایی که صورت گرفته آن است که هر قرارداد، معامله یا توافقی که با غربی‌ها صورت گرفته، لزوماً توطئه و تلاشی بوده‌ از سوی غربی‌های ظالم و استثمارگر بمنظور غارت منابع ایران وصد البته ایرانیانی هم که توافقات با غربی‌ها را انجام داده‌اند، مزدور، خودفروخته، نوکر، عامل بیگانه، وطن‌فروش و خائن بوده‌اند. در مقابل ایرانیانی که علیه این قراردادهای ظالمانه استعماری برخاسته‌‌اند، وطن‌پرست، ملی و آزاده بوده اند. در آموزشِ تاریخ رسمی، همه قراردادها از امتیاز رویتر، تنباکو، دارسی، قرارداد ۱۹۱۹،توافق نفتی ۱۹۳۳ میان رضاشاه با انگلستان، کنسرسیوم و ... جملگی خائنانه بوده‌اند.

درحالیکه نظام عمری است این تاریخ تحریف شده را آموزش داده، میخواهد به یکباره مردم بپذیرند که همه آن قراردادها، خائنانه بوده اما توافق با چین و روسیه استثنا ملی و وطن‌پرستانه هستند.

میرسیم به مانع سوم:تندروها

بعنوان یک قاعده کلی، تندروها با هرسیاستی که ممکن است نفعی به دولت روحانی برساند مخالفت خواهند نمود؛صرفنظر از آنکه آن تصمیم بنفع مملکت باشد یا نه. نمونه بارز آن هم برجام بود که از همان ابتدا که مذاکرات شروع شد، تحت عنوان "دلواپسان" جبهه گیری کردند. بعد هم که توافق صورت گرفت هر تیغ و تیشه‌ای که توانستند برسر راه آن ریختند تا مبادا خللی در "آمریکا‌ستیزی" ایجاد شود. دست آخر هم که ترامپ تیر خلاص را شلیک کرد، گفتند ما که از ابتدا میگفتیم به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد.

منبع: 
رویداد۲۴
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: