سلول‌ها یی که به برخی ها در برابر کووید-۱۹ مصونیت می‌دهند؟