آکسیون در شهر بوخوم /علیه احکام اعدام فرزندان ایران در زندان های حکومت اسلامی

برای دفاع از حق زندگی و آزادی مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران، ما روز شنبه 01.08.2020 برابر شهرداری شهر بوخوم جمع می شویم تا به موجودیت حکومت اسلامی، سرکوب و اعدام در ایران نه بگوئیم و پشتیبانی خود را از مبارزات باشندگان ایران برای برچیدن حکومت اسلامی، به آگاهی عموم برسانیم.

 

آکسیون در شهر بوخوم

علیه احکام اعدام فرزندان ایران در زندان های حکومت اسلامی

رژیم اسلامی تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال 1396 و 1398 را به اعدام محکوم کرده است.

رسانه ها و خانواده های زندانیان سیاسی از احکام اعدام ۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه 96 خبر دادند. بازادشت شدگان مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی هستند که هر پنج نفر در خمینی‌شهر اصفهان دستگیر شده بودند به یک یا دوبار اعدام محکوم شده‌اند.

امروز خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، برابر زندان اصفهان در اعتراض به احکام صادره دست به اعتراض زده اند.

ما جمعی از ایرانیان ایالت نوردراین وستفالن، مردم آزادیخواه و مدافع حقوق بشر را به اعتراض علیه اعدام جوانان ایران دعوت کرده و همبستگی خود را با اهداف آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم ایران اعلام می داریم. ما در کنار خانواده های زندانیان سیاسی هستیم و از مبارزات آنها دفاع می کنیم.

برای دفاع از حق زندگی و آزادی مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران، ما روز شنبه 01.08.2020  برابر شهرداری شهر بوخوم جمع می شویم تا به موجودیت حکومت اسلامی، سرکوب و اعدام در ایران نه بگوئیم و پشتیبانی خود را از مبارزات باشندگان ایران برای برچیدن حکومت اسلامی، به آگاهی عموم برسانیم.

جمعی از کنشگران سیاسی نوردراین وستفالن

 (در تظاهرات رعایت مقررات فاصله اجتماعی دو متر و استفاده از ماسک الزامی می باشد).

تاریخ تظاهرات 01.08.2020  (شنبه ساعت 14 تا 16)

روبروی شهرداری بوخوم

Adresse

Bochum – Rathaus

 Willy-Brandt-Platz, 44777 Bochum

Info: 015201883445

 
منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: