گفت و گو با دکتر دوشوکی : آیا فروپاشی نظام یعنی فروپاشی ایران؟

در طی ماه ها و هفته های اخیر تعدادی از شخصیت های شناخته شده مثل اردشیر زاهدی، اکبر گنجی، حشمت رئیسی، سجادی و غیره قرائت جمهوری اسلامی را تبلیغ می کنند که اگر نظام جمهوری اسلامی براندازی شود یا فرو بپاشد، ایران نیز تجزیه خواهد شد. دکتر عبدالستار دوشوکی در مقاله ای با مستندات این ادعا نظام و طرفدارانش را به چالش کشیده است. هیچکدام از کشورهایی که در آنها تغییر رژیم (از طریق انقلاب مردمی یا حتی حمله نظامی) صورت گرفته تجزیه نشدند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اگر تمام قوانین دمکراسی و آزادی و برابری انسانها و حق و حقوق مساوی زبان مادری و تاریخ ملت ترک آزربایجان را ذوب کنی و از آن یک میخ بزرگی بسازی و آنرا بر فرق سر پانفارسیست های پانیرانیست بگذاری و با یک
عدم انتشار شده: 
false