" نه اصلاح طلبی ، نه براندازی ، راه سوم؛ جنبش اجتماعی " :کیوان صمیمی

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
موضوع جلسه : نه اصلاح طلبی ، نه براندازی ، راه سوم؛ جنبش اجتماعی

میهمان برنامه : آقای کیوان صمیمی ، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار می شوند https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXI2Bb3n0_ielg

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
موضوع جلسه : نه اصلاح طلبی ، نه براندازی ، راه سوم؛ جنبش اجتماعی

میهمان برنامه : آقای کیوان صمیمی ، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار می شوند https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXI2Bb3n0_ielg

سوالات مطرح شده در جلسه: 

 

 • بعضی ها برای راه سوم واژه تحول طلبی را به کار میبرند - و شما واژه جنبش اجتماعی را   آیا منظور هر دو گروه در واقع انقلاب اجتماعی نیست؟ اگر هست چرا از آن کلمه استفاده نمیشود ؟
 • جناب صمیمی با درود. بنظر شما چرا بسیاری از عناصر و نیروهای سیاسی مرتبط با طبقات میانی از قبیل اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها بجای نزدیکی به نیروهای چپ وسوسیالیست به راست پرو امپریالیست گرایش دارند؟ آیا چنین گرایشی به معنی فقدان نقش تاریخی این طبقات نیست؟
 • با درود به آقای کیوان صمیمی  مبارز ! شما سالیان بسیاری را در رسانه فعالیت داشته اید و ماهنامه هایی چون نامه و ایران فردا با کوشش و پشتکار شما منتشر شده اند  در این نشریات به ویژه ماهنامه نامه شما به موضوع کارگران توجه خاصی داشته اید و در عین حال همراهی نزدیکی هم با کارگران نشان داده اید . که آخرین آن نیز همراهی با کارگران در تجمع اول ماه مه سال گذشته بود ، انگیزه اصلی شما به عنوان یک مبارز ملی_ مذهبی برای این نزدیکی با زحمتکشان چیست؟
 • گذار از طریق جنبش‌های اجتماعی مستلزم جامعه مدنی قوی با نهادهای قدرتمند و دمکراتیک است. که در آن موازنه قدرت به نفع مردم باشد نه دولت.

*آیا نهادهای توانمندی  که بتواند  چنین نقشی را ایفا کند در ایران وجود دارد یا در حال شکل گیری است؟

*چگونه و با چه مکانیزمی می‌توان نیروهای غیر قابل کتمان و معتقد به گذار از طریق اصلاحات و یا براندازی را  با جنبش‌ اجتماعی ایران همراه ساخت وگذار را تسهیل کرد ؟

 • استاد عزیز. شما روش دوم مبارزه را "براندازی و انقلاب..." معرفی فرمودید در حالیکه تصور میکنم به لحاظ مفهومی و کاربرد بین این دو واژه تفاوت‌هایی وجود دارد به ویژه که اصلاح طلبان حکومتی و سلطنت‌طلبان که از تعمیق جنبش هراس دارند، انقلاب را با خشونت و هرج و مرج و براندازی تعریف می کنند. البته بحث واژه مطرح نیست و همه ما خواهان تحول بنیادین در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و انجام تغییرات اساسی در ساختارهای معیوب و فسادخیز در کل جامعه هستیم. در بین مبارزان و انقلابیون در سطح جهانی واژه انقلاب یا revolution با مفهومی که بیان شد، واژه مقدسی است... درصورت امکان تعریفی از "انقلاب اجتماعی" ارائه فرمایید.
 • درود بر شما آیا جنبش اجتماعی را میتوانیم اصلاح از پائین بدانیم ؟
 • جناب صمیمی عزیز بدون تردید شما و ما خواهان دخالت خارجی در تحولات داخلی نیستیم اما بر طبق همان مطالبات مردمی و طبقات بارخوردان بر اساس واقعیت عینی می بینیم جنبش آبان ماه از اعتراضات بهبهان به عنوان یک شهر نابرخوردار آغاز شد و در ماه گذشته هم این شهر پیشقراول اعتراض نان، کار، آزادی شد به این نتیجه می رسیم که حتی برانداری وقتی مستقل از هدف های امپریالیستی و منوط به اراده آزاد مردم جان به لب رسیده باشد ما باید در کنار آن باشیم، وقتی که راه اصلاح و رفرم بسته باشد رادیکالیسم انقلابی اجتناب ناپذیر است. می خواستم نظر شما را در این خصوص بدانم؟
 • دهه ها هست که بین کنشگران سیاسی و همبستگی با جریان چپ بعنوان تابو بوده است. بنظر شما درحال حاضر هم در میهن ما اتحاد با چپ بالغشده یا عاقل امروز نیز پرهیز میشود ؟
 • برنامه  گروه  به  اصطلاح  ملی مذهبی  برای  مرحله  بعد  از  گذار از حکو مت ولایی  در عرصه  اقتصادی  چیست  ؟
 • برای تقویت جنبشهای اجتماعی وظیفه ی شهروندان یک جامعه چیست ؟
 • جناب صمیمی عزیز آیا منظور از افقی بودن جنبش اجتماعی پیوند بین جنبش طبقات واقشار مختلف جهت نیل به هدف مشترک است؟مانندجنبش کارگرا،زنان، معلمین، دانشجویان ودیگر نیروهای مترقی؟ باتوجه به اینکه هرکدام ازاین جنبش ها درصحنه مبارزه کم وبیش حضور دارند، اما باتوجه به نظام سرکوبگرحاکم ، چگونه میتواند پیوند واتحاد عمل بین این نیروهارا ایجاد، سراسری وهماهنگ شود؟
 • اولا حدوث انقلاب در اختيار ما نيست كه انرا از  كنار بكذاريم يانه .انها نتيجه نارساييهاى حكومتى هستند كه  سياستهايش  از اختيار ما خارج است  همانطور كه به اصلاحات پاسخ نداد. ضمنا جنبش ها ى اجتماعى هم كه توسط روشنفكران ايجاد شود  انچنان ارتباطى با فرو دستان نخواهد داشت ،اين خود فرودستان هستندكه براى رفع ستم از خود  وبه سبك خودبميدان ميايند همچون هفت تپه ويا فولاد.  ضمنا همه انقلابات ابتدا با حركات اعتراضى وجنبش هاى اجتماعى  شكل ميگيرند وزمانيكه بدانها توجه نشود وبا سركوب مواجه شوند بتدريج بسمت انقلاب پيش خواهند رفت  اين تحولات همه در اختيار ما  نيست نقش حكومت محوريت دارد
 • آیا بعد از جنبش اجتماعی در نهایت دستگاههای حکومتی به چه شکل در اختیار مردم و نماینده های آنان قرار خواهد گرفت؟ با تهاجم مردم به شکل قهرآمیز به دستگاههای حکومتی که در مقابل مردم با سلاح گرم ایستاده اند یا با انتخابات و به روی کار آوردن نمایندگان مردم؟
 • با توجه به اعتراضات رو به گسترش زحمتکشان آیا مضمون جنبش های آتی را ضد سرمایه داری می بینید؟
 • سلام جناب صمیمی، بوجود آوردن یک آلترناتیو سوم (جنبش اجتماعی)، نیازمند ایجاد یک هویت جدید، همراه با پیام واحد، دیسیپلینه، یکنواخت و پی در پی می باشد. ولی آیا با دو مانع روبرو نیستیم؟  تعدادی از فعالین ملی مذهبی در گفتمان شان، و بیانیه ها به مرز بر اندازی رسیده اند. در عین حال، گفتمان «عدالتخواهی و چپ» بعنوان یک پارادایم مشخص ( و هویتی) کمرنگ و موکول شده است. این دو روند، کماکان باعث شده است که بخش چشمگیری از حوزه فعالین ملی مذهبی بگونه ای در یک کلیت اپوزیسون ذوب شده اند. - آیا موافقید که این فرآیند ها مانع یک دیسکورس سوم (جنبش اجتماعی) می شود؟ - ارادت، فرید
 • با درود های گرم وصمیمانه خدمت دوست ارجمند و گرانمایه ام ، در درجه اول خواستم سپاس بی کران خود را از زحمات ارزشمند شما در نزدیکی نیروهای داخل کشور به یکدیگر ابراز دارم ودر درجه بعدی  نظر شما را در رابطه با دعواهای درون جناح اصولگرا بدانم .  سیامک طاهری
 • با توجه به اینکه حکومت اصلاج پذیر نیست و تضاد مردم با حاکمیت به اوج خود رسیده راهکار شما برای حل این تضاد چیست ؟
 • آقای صمیمی . همانطور که به درستی گفتید  اصلاح طلبی در ایران با شکست موجه شده است ولی همواره تلاش کرده اند مردم را متقاعد به مشارکت  از نوع ودموکراسی صندوق آرایی کنند  و در این باره به نوعی اسباب فریب مردم را فراهم ساخته اند  . در ترم جنبش اجتماعی  موضوع صندوق آرا و انتخابات چگونه به کار می اید  و چه روش هایی برای ایجاد تفاوت های اساسی نسبت به اصلاح طلبی باید بکارگرفته شود ؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: