امرداد ماه و همه رخ دادهایش

مناسب به نظر میرسد از منظری دیگر وضعیت فعلی که ره آورد یکصد وچهارده سال تحمل مشکلات و مبارزه، سکوت، بی‌تفاوتی و حرکت آزادی خواهانه ایرانیان است با همه‌ی ابعاد مثبت و حواشی منفی آن ، همچنین عوارض غیر قابل کتمان کودتای 28 مرداد سال 32 وخدمات زیر بنائی پهلوی دوم و دست آوردهای تحول عمیق بهمن 57 ودگر گونی های 4 دهه بعد آن ، با ادبیاتی دیگر تشریح ‌شود.
اگر بخواهیم تصویری از درون کشورمان داشته باشیم و خوانندگان منصفانه ،برآمده از منافع ملی و شرایط پر غوغای منطقه، به آن بنگرند

 

امرداد، ماه تحول و دگرگونی‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در تاریخ معاصروطنمان بشمار آمده و پیشینه‌ا ی آموزنده و کم نظیررا برای ایرانیان همراه داشته و نماد بیداری این جامعه پویا اما صبور دراین منطقه و جهان می‌باشد.

از مشروطیت تا سقوط قاجار، حکومت پهلوی اول که تحولی غیرقابل انکار را در تمامی زمینه‌های اجتماعی باعث شد و بالاخره ماجراهای ماندگار، اثرگذار و ارزنده‌ی حکومت شادروان دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ ملت ایران و آغاز و انجام حکومت ملی و تا امروز ...

مناسب به نظر میرسد  از منظری دیگر وضعیت فعلی که ره آورد  یکصد وچهارده  سال تحمل مشکلات و مبارزه، سکوت، بی‌تفاوتی و حرکت آزادی خواهانه  ایرانیان است با همه‌ی ابعاد مثبت و حواشی منفی آن ، همچنین عوارض غیر قابل کتمان  کودتای 28 مرداد سال 32 وخدمات زیر بنائی  پهلوی دوم و دست آوردهای تحول عمیق بهمن 57 ودگر گونی های  4 دهه بعد آن ، با ادبیاتی دیگر تشریح ‌شود.

اگر بخواهیم تصویری از درون کشورمان داشته باشیم و خوانندگان منصفانه ،برآمده از منافع ملی و شرایط پر غوغای منطقه، به آن بنگرند در این رابطه مخصوصا عوارض سر نگونی خاندان پهلوی واز همه مهمتر و تاسف بارتر : وضعیت فعلی حاکم بر کشورمان فارغ از عوارض هجوم کرونا ویروس و یا تحریم ها و ابعاد بسیار وسیع آن همراه با فساد گسترده و....می‌توان گفت:

عملکرد مجموعه‌ی نظام از زمانی که در پاریس مژده‌ی پیشرفت، توسعه، ترقی و از سویی آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی رفاه و ارامش و... پس از تغییر نظام سلطنتی بطور مکررداده شد

 تا ماجراهای مربوط به دوران نخست‌وزیری آقایان رجایی و موسوی، جنگ با عراق، ریاست جمهوری هشت ساله‌ی هر یک از رؤسای جمهور تاندانم کاری های نا بخشودنی دولت کارپرداز جناب  روحانی با همه فراز و نشیب تا خروج امریکا از برجام ، دخالت نهادهای غیر پاسخگو  و بسیاری مشکلات در عجیب ترین و اگر اغراق نباشد مضحک ترین حالت ممکن ، انهم در بعد بسیار کلان و اثر گذار اداره ملک و ملتی بدین گونه

ناتوانی مجموعه نظام فاقد نظم و برنامه  به عبور ازمسائل پیش آمده  با بینشی یکسویه در کمال «ناتوانی سیاسی و تکنیکی »

 استفاده نا معقول از تریبونهای متعدد در اختیار «بتصورواهی خود» با تبلیغات غیر واقعی و شعار گونه که تدریجا گویا به رسانه های دگر اندیشان نیز تسری یافته است ؟ ونوعی تعمد در سر فرو بردن بزیر برف نیامده در تابستان ...

کارنامه‌ی  دورها ی 10 گانه مجلس منتصب با همین ابعاد و حضور 10 ساله‌ی هر یک از مسئولین قوه‌ی قضائیه و مدیریت‌های منصوب بر صدا و سیما، و سایر نهادها

 فراز و نشیب های 40 ساله اخیر  که طی این مدت افراد بسیاری بر مصادر امور ملک و ملت تکیه زده‌اند، با همه‌ی درآمدهای ارضی، ارزی و سماوی و کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌های عمرانی مختلف مدون جهت دار و....

بدون تردید جملگی حاصل عملکرد اتاق فکر تکنوکرات‌ها و مشاورین ریز و درشت ، خودی و غیر خودی اجیر شده میباشد که استمرار حکومت  با وضعیت فعلی «مخصوصا نابودی ارزش پول رایج  بعنوان  ریشه و عامل اصلی بر باد رفتن صداقت و ایمان مردمان  » رادر پی داشته است.

هزاران « باصطلاح » وزیر، وکیل، مدیر، استاندار، فرماندار و دیگر مقاماتی که با داشتن اندک تجارب و شرایط احراز لازم ، یا بدون آن حسب رابطه از همه مهمتر نظارت، همکاری و یا کارشکنی و عدم دلسوزی میلیون‌ها ایرانی در قامت گروه‌ها و قوم‌های مختلف ساکن در این مرز و بوم با همه‌ی گرفتاری‌هایی که در همسایگی با عراق، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه  رخ داده ...

ایرانیان متخصص و هوشمندی که فرصت و امکان خدمت در درون را نیافته و در عالی‌ترین و معتبرترین مراکز علمی تحقیقاتی دنیا مشغول کار می‌باشند و بخشی نیز از بد حادثه دلبخواه یا از سر نگرانی‌های مختلف و رنجید گی‌ها ترک یار و دیار کرده‌اند ...

 چگونگی بینش، نگرش و عملکرد هادر درون و بیرون گود

 همه و همه محصولی را بدین گونه به بار آورده‌ است.

به عبارتی دیگر حرکت میلیونی ایرانیان در نفی سلطنت و رفراندوم 90 درصدی 12 فروردین 58 که بیش از 75 در صد افراد فعال امروز  کشورمان در آن نقشی نداشته اند  و حضور در پای صندوق‌های رأی انتخابات صوری مختلف، طرح و تصویب قوانین مفید، مغایر، مکرر، موازی و ... بازرسی و نظارت‌ نهادهای متعد د موجود با نیروی کار آزموده یا نیازموده  در کسوت اساتید، قضات، سرداران، مدیران، مسئولین و کارمندان در رده‌های مختلف و بیش از نیاز که اغلب صرفا حضوری فیزیکی برای اخذ مواجب ماهانه و حق نفت (باتعریف قبل از تصمیمات اقای ترامپ و کاهش فروش نفت به حدود 70 هزار بشکه در روز به جای 4 میلیون )  دارند ...

حضور گروه‌های سیاسی و احزاب متعدد ملی و میهنی، دلسوز با  همه تفاوت نگرش های درونی که به انشعاب یا با تعریفی وجود جناح ها « در هر حال تضعیف کننده » انجامیده .... حرکت‌های ارشادی و در مواردی برخوردهای سیاسی و فعالیت گروهی با برنامه‌های علمی و منظم  ،با همه‌ ی مشکلات و موانع که منجر به ادامه حیات ، تضعیف  یا حذف آنان شده و میشود

 ماندگاری را در گروه‌های سیاسی بخرد ملی و اصلاح طلبان (استمرار طلب گرفتار  تنگنای قافیه که جامعه مدعیست از آنان عبور کرده )   و بالاخره حذف را در کسوت گروه‌های سیاسی چپ می‌توان مثال زد.

از همه بارزتر: رفتار، منش و برخوردهای روزانه‌ی مردم با یکدیگربا 20 میلیون پرونده در دادگستری که متولی یکی از کلانتری ها در بودن نگارنده به مراجعه کننده ای بصراحت میگفت : دعوی هایتان را با برخورد فیزیکی و یار کشی حل کنید و به مراجع بی خبر از همه جا نکشانید که عرض خود بردن است .... در پی گرانیهای سر سام آور و چگونگی رانندگی ، حقوق و امنیت جامعه‌ی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی

شرایط اقتصادی و کنترل آن از لحاظ تولیدو شعار هرسال که قرار بود امسال به جهش بینجامد و باش تادر ماههای در پیش  صبح دولتش بدمد ، اوضاع بورس ، انتشار پول بدون پشتوانه بفر موده بوسیله بانک مادر ، گرایش به نگهداری  مسکوکات گرانبها  ، سرمایه‌گذاری، تورم، نقدینگی، سهام عدالت البته به اصطلاح  و ...

بی ارزشی پول  و کاربرد منطقه‌ای آن با کاهش حداقل 3400در صدی و همه فرصت طلبی ها و محاکمات ظاهری که گر حکم شود که مست گیرند .....و بدفعات و مکرر( همچون تر جیع بند اشعار)  در تمامی نوشته های نگارنده از سر « لابدی ! » اشارت رفته است و در حکم دلبر جانان ......

طب تجاری و خروج آگاهانه‌ی اغلب پزشکان از سوگند سقراط و تجارت دلال گونه‌ی حاکم بر بازاراقلام پزشکی هر چند که در وانفسای هجوم بیرحمانه کرونا و جان فشانی این بزرگواران در تمامی رده های مشاغل کادر درمان استفاده از این ادبیات منصفانه نیست ....

وضعیت ذخایر ارزی و  خروج از معاهدات پولی بین المللی با همه فرصتی که خیر خواهانه اعطا نمود ند و ادامه ندانم کاری ها

صداقت و تعهد افراد جامعه در ارتباط با مسائل روز،  صبر و تحمل قلبل تقدیسی که احاد ملت با همه تنگناها ابراز فر موده اند

نحوه‌ ی آموزش، پرورش و تحصیلات عالی از لحاظ کمی و کیفی و چگونگی مطالعه و تحقیق برای پیشرفت امور جامعه که به سبزه نیز آراسته شد و از راه دور بایستی سامان یابد و میزان متوسط کتابخوانی که حدود 4 دقیقه میباشد

انتخاب یا انتصاب مدیران میانی براساس رابطه‌بدون شرایط احراز و مبتنی ضابطه‌ ،  افت شدید تخصص و دلسوزی و اینکه تعهد واقعی همان تخصص میباشد

جایگاه کشورمان از لحاظ مختلف در مقایسه با سایر کشورهای منطقه....بعنوان نمونه : فرار مغزها ،ارزش پاسپورت و میزان تورم

وضعیت معیشت و دغدغه‌ی معاش و کارآمدی نیروهای کارگری ، کارمندی حقوق بگیر و بازنشستگان و تامین معاش و درمان این خیل عظیم نیروی در اختیار اعم از لشکری و کشوری که 8 همگی در گرو هشتادشان ! مانده ...

تمرکز امور در بخش دولتی و خصولتی و میزان توجه به جلب همکاری بخش خصوصی واقعی  و فعال بودن این عرصه

میزان اختیارات ، نگاه و عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای محلی

درجه‌ی آشنایی مجلس نشینان منتصب با ریاست و کیاست تیم مامور به تخریب فزونتر (حتی در دیوان بسیار حساس محاسبات بعنوان چشم نا بینای ملت با وظیفه و رسالت خطیر خود و معیارهای حاکم در این مقوله با همین ابعاد)

و آنچه که هر لحظه بر ایرانیان می‌گذرد ... بدون تردید محصول بی‌تفاوتی یا عملکرد همه‌ی ما می‌باشد.

 باید بصراحت و بدون تردید عنوان نمود :  بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و در مواردی تأیید وضعیت اسف‌بار اجتماعی فرهنگی و سکوت در برابر خطاها در نوع خود بی‌نظیر و عجیب می‌نماید.

آیا وقت آن نرسیده که در این منطقه‌ی پر تشنج، در شرایطی که از امنیت نسبی البته از نوع صوری آن ! با همه‌ی نا بخردی ها و نادیده گرفتن منافع ملی و بتبع آن توسعه خانمان بر انداز خلافکاری‌ها برخورداریم ....

با سپردن کار به کاردان و دلسوزان واقعی و مجازات جدی خطاکاران بر اساس ضرورت آینده نگری ، ارتباط جهانی معقول و ضرورت پاسخگویی به ملت و.... طبق روش‌های مترقی جهان برنامه ریزی و حرکت کنیم؟؟ وبیش  از این بر سر شاخ بن نبریم ؟ 

آیا می‌توان گفت میلیون‌ها جوان ساکت، آرام، متین، تحصیلکرده و آگاه مسلح به ابزار ارتباطی روز خواهان رفرم  «بدون دخالت از ما بهتران»  با تضعیف کرونا و حذف مراسم عزاداری محرم با همه خطرات  در ماههای آینده با بی توجهی اشگار به فلسفه اساسی قیام امام حسین ....تا تعین ریاست جمهور دیار شیطان بزرگ ...... بوده و با تخریب سرمایه‌های ملی ، زیر ساخت ها و گسترش نابسامانی‌ها به شدت مخالفند ؟

و می‌گویند با توجه به حساس و مؤثر بودن موقعیت کشورمان بایستی همه را به احساس مسئولیت و پذیرش نقش اجتماعی و ارائه‌ی خدمت مطلوب توصیه، تشویق و راغب نمود

و همه‌ی نارسایی‌های صورت گرفته و قصور و کوتاهی‌هایی که به کرات شاهد آن بوده‌ایم را ضمن باز خواست و برکناری مقصرین ....به عنوان تجربه ملاک عملکرد آتی قرار داد.

 باور اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی دلسوزان حاضر و ناظر در شرایط فعلی با همه تردید به آینده و معضلات بسیار پیچیده در تمامی موارد - این  که امکان اصلاح و تغییرات بنیادی با  همین مردمان  با نجابت و هوشیار  به صورت نسبی و با حداقل هزینه‌ فراهم شدنی می‌‌باشد.

طبعاً لازمه‌ی تغییرات اصولی براساس منافع ملی ... فعالیت و بیان آزادانه نکات لازم بوسیله بخردان صاحب‌نظر و شناخته شده منزه سلیم‌النفس از طریق وسائل ارتباط جمعی است .

تا همه‌ی اقشار جامعه با درک شرایط و اعتقاد راسخ به منافع  جمعی بر تمامی امورات روزمره‌ی حاکم بر خود طبق قانون اساسی موجود باهمه کاستی ها - نظارت و احساس مسئولیت نموده و مقدم بر آن در تصمیمات و رفتار روزمره‌ی خود  تجدید نظر اصولی ، لازم و فوری را به عمل آورند که  : پیوسته هر گونه اصلاح و تغییری را از خود باید شروع کرد .

به یقین ایرانیان مقیم خارج از کشور که دل در گرو پیشرفت ، آبادانی و جایگاه واقعی مملکتمان دارند در آن شرایط و به موقع سرمایه‌های فکری ، علمی و مادی خود را بی‌دریغ نثار مام میهنمان خواهند کرد.

در آن هنگام البته با همه اما و اگرها و احتمالات غیر قابل پیش بینی ،نسل جوان همراه و همگام خواهد بود و به پیشینیان خود معترض  و متعرض نخواهد بود و نسل بنیانگذار انقلاب در آن شرایط شرمنده‌ی پیش امدهای سنوات اخیر نبوده ، پاسخگو و مدافع وضعیتی جدید در برابر نسل‌های بعد خود خواهد بود .

همچنان که منادیان آزادی و حقوق ملت در صدر مشروطیت سرافرازند و نام نیک و عملکرد مثبت آنان که مبتنی بر آینده‌ نگری بود  به تاریخ پیوسته و با خوشنامی در خاطره‌ها مانده‌اند .

و همین طور  کوشش‌های بی‌دریغ دولت ملی« شادروان دکتر مصدق»  و خدمات اثرگذار و به یادماندنی مردم وهمه‌ی مبارزات میهنی و ضد استعماری آنان توأم با عزت نفس، ایثار و بزرگواری کامل که خطرات را به جان خریدند و پیمانشان را با ملت از یاد نبردند و با افتخار زیسته و امروز همچنان در صحنه‌ی سیاست کشوربا همه سالمندی بدون سهم خواهی  فعالند.

 اینکه به جای ذکر مصیبت حوادث «دوران آغازین نهضت مشروطه خواهی اجدادمان»  و یا «داستان 28 مرداد و حوادث آموزنده قابل تعمق آن » که طی روزهای در پیش در درون و بیرون از مرزهابکرات  خواهید خواندو شنید ....  بدینگونه داد سخن رفت باور بفر مائید تصمیم و اراده  قلم بود  ......

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: