گفت و گو با سه نفر از شبکه 《زنان برای برابری پایدار》:مرمر مشفقی؛ آینده آزاد, طاهره صادقی

جمعی از زنان ایرانی که در زمینه های مختلف اجتماعی سیاسی فعال اند در 30 ‌جولای ۲۰۲۰، در روز جهانی دوستی شبکه ی "زنان ایران برای برابری پایدار "را بنیان گذاشتند.اعضای این شبکه برخاسته از جایگاهها ی متفاوت اجتماعی و سیاسی هستند که حول خواسته های مشترک خود در یک مانیفست چهار ماده ای گرد هم آمده اند تا بتوانند زنان و گروههای دیگر با اهداف مشابه را همبسته کرده تا به نهادینه شدن برابری ها در یک حکومت غیر دینی و دمکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و الحاقیه های آن در قانون اساسی آینده دست یابند.

مرمر مشفقی: سخنگو و مسول گروه جوانان
 آینده آزاد: مسول گروه حقوق بشر
طاهره صادقی: مسول روابط عمومی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: