اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران

«میزگرد جمهوری خواهی»
اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران
مهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: