ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۶۰۰ قلم کالا به دستور خامنه‌ای برای حفط منابع ارزی