خامنه‌ای به دمکرات‌ها اعتماد ندارد ولی حسن روحانی به جو بایدن رای می دهد