حاکمان جمهوری اسلامی ایران خود را در وضعیت قرمز امنیتی می‌بینند