شایان و غزل فرزندان جمشید شارمهد

هیچ فعال سیاسی هیچ کنشگر مدنی، هیچ مبارزی، جاش زندان نیست
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: