عملکرد اطاق فکر

منتخب «ریاست شورای مرکزی و هیات رهبری - اجرائی جبهه ملی ایران » همزمان با پایان 2 سال مسئولیت خود در این مقام بسیاربحث آفرین بایستی : خود را پاسخگوی دو دستگی فعلی براساس شرح وظایف در هر شرایطی مخصوصا در این برهه حساس بدانند و با نقش آفرینی مدبرانه ای از فرصت پیش آمده در شب گذشته «برنامه گفت و شنود این کانال » در حد اصولی ومعقول در تشریح وضع وچرائی ها ، ضمنا پاسخ به سئوالات (به جای نفی غیر منصفانه خدمات رضاشاه با همه خطاهای غیر قابل انکار)که آشگارا نوعی اتلاف وقت عمدی و رفع تکلیف بود بهره برسانند

عملکرد اطاق فکر

منتخب «ریاست شورای مرکزی و هیات رهبری - اجرائی جبهه ملی ایران » همزمان با پایان 2 سال مسئولیت خود در این مقام بسیاربحث آفرین بایستی : خود را پاسخگوی دو دستگی فعلی براساس شرح وظایف در هر شرایطی مخصوصا در این برهه حساس بدانند و با نقش آفرینی مدبرانه ای از فرصت پیش آمده در شب گذشته «برنامه گفت و شنود این کانال » در حد اصولی ومعقول در تشریح وضع وچرائی ها ، ضمنا پاسخ به سئوالات (به جای نفی غیر منصفانه خدمات رضاشاه با همه خطاهای غیر قابل انکار)که آشگارا نوعی اتلاف وقت عمدی و رفع تکلیف بود ، بهره برسانند و برنامه های بعدی جبهه را همراه با ارزیابی مدت تصدی این مهم - پیشنهاد واعلام فرمایند ..

نشست «جناب دکتر موسویان » واعضاء ارجمند صبور «کانال تلگرامی ملیون » با مدیریت « فرزانه گرامی آقای مهران وثوق » برخلاف رسالت رسانه ای ، نوعی تعارف رابا همه ادعا ی بیطرفی در پیش گرفت و احتمالا این گزارش بسیار مختصررانیز بر نمی تابند ....

در اولین برنامه 14 نفر (کمتر از 5 درصد اعضاء کانال ) مشارکت فر مودند که با عرض خسته نباشید

پیشنها د دارد حال که با تمهیداتی خاص دامنه بحث رادر حد معیارهای خود محدود ساختید امررا ( که نوعی مرجعیت رسانه ای در مسیر تبادل افکار یافته اید ) مبادا با این تعداد شرکت کنندگان برخود مشتبه سازید . با سپاس از تحمل وارزوی توفیق – ضیاء مصباح 24/ امرداد 99

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: