توافق اسرائیل و امارات متحده عربی گامی در جهت صلح و دوستی کشورهای خاورمیانه

شورای مدیریت گذار بر آن است که توافق دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات متحده عربی گامی است سازنده در جهت عادی سازی روابط دیپلماتیک میان کشورهایی که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده اند. این توافق می تواند نقطه شروع تحولات مثبت بعدی در منطقه باشد و به روند صلح خاورمیانه و تامین خواسته های به حق ملت فلسطین نیز انگیزه جدیدی بخشد.

IRAN TRANSITION COUNCIL

توافق دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی، گامی در جهت صلح و دوستی کشورهای خاورمیانه

شورای مدیریت گذار بر آن است که توافق دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات متحده عربی گامی است سازنده در جهت عادی سازی روابط دیپلماتیک میان کشورهایی که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده اند. این توافق می تواند نقطه شروع تحولات مثبت بعدی در منطقه باشد و به روند صلح خاورمیانه و تامین خواسته های به حق ملت فلسطین نیز انگیزه جدیدی بخشد. این اقدام درست و به موقع بیانگر این واقعیت نیزهست که برای تامین صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه تنها راه غلبه بر مشکلات موجود گفتگو و تلاش برای همزیستی مسالمت امیز به جای گفتمان نفرت پراکنی و خشونتی است که حکومت اسلامی ایران چندین دهه به لحاظ نظری و عملی با کمک نیروهای مخرب و نیابتی خود در برخی از کشورهای منطقه پیش برده است.
شورای مدیریت گذار به عنوان نیرویی سامان یافته برای گذار از نظام حاکم تفاهم میان امارات عربی و اسرائیل را همسو با منافع ملی کشور ما ایران ارزیابی نموده و ادامه چنین راهی را در جهت تقویت صلح و امنیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی برای همه کشورهای این منطقه پرآشوب و پر خطر می داند. ما معتقدیم که توافق میان همه کشورهای عربی، اسرائیل و فلسطین آغاز پایانی برای ماجراجویی های مخرب نظام ولایت فقیهی ایران در این منطقه نیز خواهد بود.

شورای مدیریت گذار

Washington Office: Iran Transition Council(ITC) ,1 3 0 0 I S T R E E T , SUI T E 4 0 0 E, W AS H INGTON DC , 2 0 0 0 5 USA ,T E L : 2 0 2 - 7 4 9 - 8 3 5 8 FAX: 2 0 2 - 7 4 9 - 8 3 0 1, 
Cologne Office: Iran Transition Council (ITC), Hohenzollernring 57, 50672 Germany, Tel.:+49221-16025257, Fax: +49221-1602529 

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: