سی و دومین سالگرد اعدام‌های ۶۷ در خاوران برگزار شد