چین نمی‌خواهد مانند ژاپن و آلمان هم غول اقتصادی باشد و هم کوتوله سیاسی