جمهوری اسلامی با داغ و درفش و کشتار بر مردم حاکم شد / جان باختگان بروجرد
07.09.2020 - 05:00

 

کشتارها از همان آغاز برآمد جمهوری اسلامی با اعدام سران رژیم پهلوی آغاز شدند، با ترور رهبران خلق ترکمن، یورش به کردستان و ترور بیش از پنجاه نوجوان و جوان میلیشیای مجاهد ادامه یافت و در سال ۱۳۶۰ به یک نقطه عطف مهم تبدیل شد، بعد از خرداد ۱۳۶۰ اعدام های گسترده در همه جا شروع شده بودند، گفتنی است که در شهر ما بروجرد حاکم شرع سبحانی نامی بود که به آسانی حکم اعدام صادر نمی کرد و تصادفا چند نفری را هم آزاد کرد! از جمله برادر کوچکم که فتواستنسل نشریه: "کار" همراه او بود، به محض پیاده شدن از اتوبوس تهران بروجرد در ترمینال بروجرد دستگیر شد اما با تلاش و پیگیری پدرم پس از مدتی آزاد شد!

آزادی این افراد خشم فالانژهای پاسدار بروجرد را لبریز کرد و عاقبت به جای سبحانی حاکم شرع، جنایتکاری به نام کلهر را از همدان منصوب کردند که در روز دوم نه نفر از جمله حمیدرضا ماهیگیر، ناصر فتوتی، جعفر دلیر، مرتضی طبایی از بچه های اقلیت، غلامرضا پیرایی از راه کارگر، حشمت کردی از سازمان پیکار و چند نفر از بچه های مجاهد را به دست جوخه اعدام سپرد و در روزهای بعد اعدام در گروه چند نفره و اعلام آن در مطبوعات ادامه پیدا کرد! تا آنجا که خاطره ام گواهی می دهد بیش از چهل نفر فقط از بچه های اقلیت را اعدام کردند! بعدها تشکیلات زندان هم لو رفت و کریم شیخی از معلمان پیشگام از سوی دستگاه جهنمی نظام اسلامی به آتش کشیده شد! سال شصت سال انتقامجوئی ارتجاع از انقلاب بود، ماشین ترور در پی ایجاد رعب و وحشت و عاجز از دستگیری کادرهای شاخه لرستان به هیچکس رحم نمی کرد و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی محکوم به یک سال و شش ماه از جمله احمد کیانی هفده ساله و جعفر دلیر از دستگیر شدگان پیش از سال شصت را اعدام کردند!

اغلب این جان های شیفته هفده تا بیست و دو ساله بودند و با شور و شوق جوانی و عشق به مردم و برای رهائی آنها جان باختند، بد نیست به یاد داشته باشیم که شهر بروجرد در زمان حکومت دیکتاتوری شاه بیشترین زندانی سیاسی و جان باخته نسبت به جمعیت آن را داشت، بیش از بیست نفر از جان باختگان دوره ستمشاهی از گروه آرمان خلق و رفقای فدائی بودند، بیشترین نیروها به طیف چپ تعلق داشتند، به بهانه اسکان جنگ زدگان آموزش و پرورش بروجرد را یک سال تعطیل کردند و نزدیک به هشتاد درصد کادر آموزشی و معلم و دبیران مترقی را اخراج کردند و دبستان و دبیرستان ها را در اختیار جنگ زدگان ‌‌قرار دادند! همشهری های ما البته با خوشروئی از جنگ زدگان استقبال کردند، مهران محمدی و عبدالرضا ماهیگیر در اراک دستگیر و همان جا پس از مدتی با عده دیگری از دوستان اعدام شدند! اسدالله بهنام به جرم همکاری با مجاهدین در اصفهان دستگیر و اعدام شد! سه برادر مجاهد سعید، سامان و مسعود دارابی اعدام شدند! کسان دیگری هم در بروجرد به جوخه اعدام سپرده شده اند که همه اهل بروجرد نبودند، جان باختگان بروجرد عبارتند از:

غلامرضا آجرپی از پیکار

عبدالله شهریاری، مجاهد

محمد مروینیان، مجاهد

محمدرضا موسوی، مجاهد

احمد نادمی، دانش آموز، مجاهد

محمدرسول مظاهری، مجاهد

حجت الله میرزایی، مجاهد

رضا نخعی، پانزده ساله، مجاهد

نسرین نورایمانی، پانزده ساله، به دار آویخته شد!

عبدالحمید دوارشکی، چریک فدائی

محمد هوشیار، مجاهد

مرتضی همتی، مجاهد

گودرز همدانی، اقلیت

حسین هوشیاری، پیکار

شریف یاراحمدی، مجاهد

محمد امیریاراحمدی، مجاهد

محمد شفاعت، مجاهد

حمید گندمی؟

مسعود ربیبی، مجاهد

عبدالمجید زرشکی؟

ایرج زندی، مجاهد

عزت الله سالار؟

جاوید سامانش؟

شهناز سعیدی، هفده ساله، مجاهد

احمد سلیمانی، فدائی

ایرج سلیمانی، فدائی

خسرو سنایی، مجاهد

علیرضا شبرو، مجاهد

اسدالله شهریاری، مجاهد

احمد صادقی، شانزده ساله، مجاهد

حسین صحبت علی آقا، مجاهد

خسرو ضایلی، مجاهد

غلامحسین عباس سیف، مجاهد

خلیل عبدالحسنی، مجاهد

صمد عرفان زاده، مجاهد

منوچهر فدائی، مجاهد

جهانبخش فلاحی، هفده ‌ساله، مجاهد

تقی قرآبادی؟

مهدی گل گندمی، مجاهد

رحیم گودرزی، مجاهد

حسن گلگونی خویی، ‌مجاهد

حبیب مالک، مجاهد

خلیل ابوالحسنی، مجاهد

جلال احدی، مجاهد

یوسف، جمشید شبرو، اقلیت

احمدوند، مجاهد

هوشنگ احمدی، مجاهد

عباس گودرز، سربداران

جمشید اسدی، مجاهد

شکرالله اعظمی؟

محمدرضا الفت، مجاهد

مسعود امیری، مجاهد

مسعود بریانی، مجاهد

بهرام بهلولی، مجاهد

بهروز بی غم، مجاهد

داود ‌پیرهادی، مجاهد

داود جعفری؟

ناصر جنت، مجاهد

محمدحسن حجتی، مجاهد

کامران حکیم علوی، اقلیت

محمود خیرخواه، مجاهد

ناصر مجیدی، مجاهد

حسین مجیدی، فدائی، معلم

حبیب روزبهانی، اقلیت

محمد شعبانپور از شانزد آذر

آقاداشی، سر به نیست و مفقود شده!

علی طاهری، اقلیت

سعید بهرامی اهواز، اقلیت

سعید گودرزی (از زندانیان سیاسی دوره شاه، از کادرهای جناح چپ را دستگیر و زجرکش کردند و بعد از چند سال پیکر آش و لاش او به خواهرش داده شد که چندی بعد‌ به خاطر همان شکنجه ها فوت کرد!)

احمد عطاءاللهی، تواب

قاسم عابدینی، تواب

باقر امجدی از جناح چپ

ساسان و مهران یاراحمدی صارمی، دو برادر مجاهد

روح الله الماسی، اقلیت

فریدون اعظمی، زندانی سیاسی دوره شاه و از کادرهای سازمان پیکار در خوزستان

رضا نعمتی از کادرهای اقلیت، زندانی دوره شاه

رضا ستوده از کادرهای اقلیت، زندانی دوره شاه

احمد ثقلینی (شانزده آذر) از زندانیان سیاسی دوره شاه

علیرضا شکوهی از بنیانگزاران و دبیر اول راه کارگر، زندانی دوره شاه

این لیست کامل جان باختگان بروجرد نیست و ممکن است بعضی از اسامی اشتباه یا کامل نباشند (و مطمئنا اسامی عزیزانی که بین سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶٤ در بروجرد اعدام شدند متولد بروجرد نیستند) از همه کسانی که به اطلاعاتی درباره این به خون تپیدگان دسترسی دارند انتظار داریم به کمک یکدیگر اسامی همه جان باختگان را با عکس و زندگینامه تکمیل کنیم، نسل جوان و امیدهای ما برای فردا باید توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی با قتل عام و زندانی کردن و سرکوب مخالفان خود حاکم شد، ما چپ ها به خاطر آزادی، برابری و رهائی مردم در انقلاب شرکت کردیم نه برای عروج جمهوری نکبت و ترور اسلامی، ما در این نبرد شکست خوردیم اما امروز نسل جدیدی به پا خاسته اند و خیزش های توده ای دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ را برپا کردند و نشان دادند که در برابر استبداد در حال فرو ریختن کوتاه نمی آیند و برای همان اهداف شریف انسانی (آزادی، برابری و رهائی) مبارزه می کنند اما با رویکردی انتقادی (حفظ دستاوردها، نفی اشتباهات و فرارفتن از تجربه پدران و مادران خود) و با صیقل دادن سلاح آبائی برای روز نبرد علیه جمهوری اسلامی، سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=50149

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما