" چرا برابری جنسیتی به نفع همه است "

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با مهدیه گلرو
موضوع جلسه : چرا برابری جنسیتی به نفع همه است
این جلسات معمولا" هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار می شوند

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXJMCPNKlH4I

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
موضوع جلسه : چرا برابری جنسیتی به نفع همه است
میهمان برنامه : مهدیه گلرو  
این جلسات معمولا" هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار می شوند

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXJMCPNKlH4IZA

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی با مهدیه گلرو

 • برابرای جنسیتی را هنگامی که میگوییم برای همه خوب است آیا نگاه طبقاتی را فراموش نکرده ایم چگونه یک مقوله ای میتواند برای همه ی طبقات خوب باشد ، در واقع سوال من مشخصا این است که آیا عنوان برنامه ماهیت راستگرایانه ندارد؟
 • آیا بهتر نیست به جای برابری جنسیتی کلمه عدالت جنسیتی به کار برده شود ؟ چون به هر حال در عین حال که در مجموع توانمندی زنان و مردان با  هم برابر است ولی به هر حال اختلافاتی بین زنان و مردان از نظر فیزیولوژیک وجود دارد
 • چرا کنش گرایان فمنیستی هنوز به یک بالغیت سیاسی نرسیده اند که از کنشهای فرد محورانه به سمت تشکیل بک جبهه ی فراگیر بروند؟
 • آیا فمنیسم ذاتا با قرائت دین اختلاف ندارد؟ حال هنگامی که دین در ساحت قدرت و حاکمیت قرار گرفت و حقوق اساسی و عمومی را تعریف کند چگونه میتوان. فمنیست بود و تحول در اصل ماهیت قدرت را نخواست ؟ آیا فمنیست در حاکمیت  دین سیاسی جمهوری اسلامی  میتواند اسلاح گرا باشد؟
 • درود رفیق مهدیه عزیز، آیا درخصوص عدم برابری جنسیتی ، که نیمی ازجامعه بشری را درابعاد مختلف مورد ظلم،تبعیض، تعدی ، محرومیت از اکثر حقوق اجتماعی قرارمیدهد ، بدون حمایت مردان ازاین حقوق مسلم زنان در اقشارمختلف آن، امکان دارد تحقق یابد؟ باسپاس
 • لطفا " اگر ممکن است از موفقیت جنبش زنان بیشتر برایمان بگویید
 • آیا برابری جنسیتی  در سیستم های سرمایه داری تضمین میشود؟
 • سلام-  تبعیض های زیادی  در جامعه هستش قبول دادیم ؛ ولی در  ضمینه مدیریتی یا شغلی شایسته سالاری کلمه بهتری نیست نسبت به برابری جنسیتی ؟
 • در بحث اقتصادی به موضوعی تحت عنوان فقر زنانه اشاره کردید   واقعیت اینست که به کارگیری نیروی کار ارزان  تیغ دولبه است و فقط فقر زنانه ایجاد نمی کند  و البته این تبعیض  در مورد زنان هم در عرصه اشتغال ، هم در مورد دستمزد با برابر برای کار برابر ، هم در موردعدم رعایت مفادی از قوانین و مقررات بین کارگر و کارفرما به زنان طظلم بیشتر میشود  اما فقر را نمیتوان تقسیم بندی زنانه و مردانه کرد چرا که تبعیص در حوره روابط کار عمدتا طبقاتی است  چه چیز موجب میشود  فمنیست ها فقر زنانه را طرح کنند؟
 • بدرستی از تقسیم مسئولیتهای اقتصادی و مدیریتی زندگی بخصوص زندگی مشترک فرمودیید.۱ - آیا این نابرابری به خواسته سرمایه داری بزرگ،و بخصوص در کشورهایی با اقتصاد تجاری دلال مثل کشور ما بوجود نیامده؟ ۲- آیا قصد آنها این نبوده که پاسخگوی نیمی از نیروی کار، یعنی نیروی کار زنان نباشند و آنها را ازصف مطالبه کنندگان حذف کنند؟
 • شما خودتان به چه سیستم یا طرز تفکری اعتقاد دارین که در آن حقوق برابری زن از همه لحاظ تامین بشه؟
 • آیا سرمایه داری به نیروی کار مردان باری مضاعف تحمیل نکرده است که هم تامین کننده همه احتیاجات افراد جامعه اعم از زنان، کودکان، نوجوانان و سالمندان جامعه باشند و هم با کمک برساختهای ذهنی بورژوایی بخصوص با رنگ و لعاب مذهبی نقش سرکوب کننده به مردان داده است و بنوعی نقش سنگ وسط آسیاب را به آنها نداده است که این خود بنوعی ظلم به مردان نیست که نقش کنترل کننده بی جیره و مواجب به آنها داده است، همانطور که به زنان کارهای خدماتی بدون مزد را واگذار کرده است؟
 • آیا با توجه به نقش اصلی سرمایه داری بزرگ در ایجاد این روابط بر اساس ضدیت بین زنان و مردان، بسیاری از فعالیتهای فمینیستی با نشانه گیریهای فرعی، بنوعی منشا اصلی این نابرابریها را از زیر ضربه خارج نمی کند؟
 • با درود برشما خانم عزیز ،بزرگوار هرچیزی را اگر ازبعد روانشناسانه بررسی کنیم شاید بتوانیم بهتر به نتیجه برسیم تبعیض چه جنسیتی چه قومی نژادی اگر دقیق بشیم درجوامع سرمایه داری خصوصا آنهایی که دم ازحقوق بشر وادعای برابری دارن بیشتر ازجوامع دیگر به چشم میخورد خود اونها هیچ پایبند حقوق بشری نه برای زنان بلکه حتی برای مردان هم نیستند آیا بنظر نمیاد که حاکمیت را بیشتر هم همین بوق وکرنا کوبیدن ها ی‌سازمانهای باصطلاح حقوق بشری تحریک نمیکند که دست به اعدام وبرخی خشونتها دیگر ضد بشری بزنند میگم ازجنبه روانشناسی بررسی کنید انسان ارکسی یاد میگیرد که خودش پایبند آنچه میگوید باشد وقتی اونها خودشان بزرگترین ناقضین حقوق بشرند وهمه نوع تبعیض رادست اندکارانشان به ملت دنیا مرعی ورایج میکنند چه انتطاری ازیک نطام سنتی سنت گرا دارن مخصوصا درمسیله زنان تبعیض به هیچ ‌روی درست نیست ولی تحریک اذهان به این تبعیض هم از سیاستهای سیستم نولیبرالی سرمایه داری فکر نمی کنید باشد؟
 • ایا به جز یک حرکت اجتماعی که نتیجه ان قدرت شوراهای کارگری باشد پدیده دیگری میتواند برابری کامل زنان را در تمام عرصه ها تضمین نماید
 • طبق آمارهای اقتصادی، برآورد می شود 60 درصد کارهای مفید جهان را، که شامل کارهای خدماتی، نظیر نگهداری از فرزندان، بیماران و سالمندان خانواده ها می شود، زنان بدون دریافت مزد انجام می دهند.
 • آیا با توجه به این آمارها نباید منطقا به این رسید که برابری زنان و مردان یعنی برقراری حقوق سوسیالیستی در جوامع بشری؟ بنابراین این سرمایه داری بزرگ جهان و حامی سرمایه داری تجاری و دلال حاکم بر کشورهای جهان سوم است که خواهان نابرابری جنسیتی است؟
 • لطفا در مورد ان ج او های زنان در داخل ایران کمی توضیح بدهید. آیا وجود دارد و اگر وجود دارد در چه شرایطی است؟
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: