نوید افکاری

ای دریای بیکران زخمی و خونین
ای مردم بلا دیدۀ ایران  
در انتظار چه ای 
ز چه رو ست صبر و سکوت 
تویی صاحب این ملک… و تویی رهبر 
و تویی دارندۀ قدرت لایزال و… مطلق 
بپا خیز …

نوید افکاری

 

ای دریای بیکران زخمی و خونین
ای مردم بلا دیدۀ ایران 
در انتظار چه ای
ز چه رو ست صبر و سکوت
تویی صاحب این ملک… و تویی رهبر
و تویی دارندۀ قدرت لایزال و… مطلق
بپا خیز …
و با تمام سینه غرش کن
موج بردار …
با صلابتی تند و بی پروا
و با قدرتی بی نظیر بزن
بر پایه های…
تاج و تخت رژیم بی آبروی ملایان
و ویران کن از بن وریشه
هر رذالت و فتنه …
که موجه …به زیر نقاب مذهب و کیشه
بشوی وببر …
این لجنزار سراسر گنداب و عفن
که لانه کرده چهل سال
در شهرها و تمامی روستاهای وطن

موج خون نوید افکاری
نوید می دهد از…
رعد و غرش و طوفان
نوید قیام خونین دلان
مادران…زنان…مردان
بازندگان چهل سال زندگی در کل خطۀ ایران
نوید قیام
نوید …بر خاستن
و از پای ننشستن
تا  طلوع آفتاب پیروزی  
خون هزاران هزار مرد و زن ... و کودک معصوم
میزند موج از دماوند تا تمام چشمه های وطن
از امروز…
دیگر ما تابع شرایط منطقه و جهان نمی شویم 
از امروز جهان
تابع خون خواهی مردم زخم دیده ایران است
ملا … گور خودرا با دستان کثیف خود کنده
و نفرت از خود را …
به دل مردم جهانی افکنده
موج خون …می زند تند بر پایه های تخت ملایان
پیروز است این بار قیام مردم ایران

فرح نوتاش
وین 12 سپتامبر 2020
کتاب شعر 9
www.farah-notash.com  

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: