شیادان را پس از اعدام جوانان ایران بشناسیم

اما انگار کسی نیست، که از دولت دروغگوی آلمان بپرسد؛ چرا زمانیکه بسیاری از مبارزان ایرانی در شهر هانوفر جلو بیمارستان دکتر سمیعی گرد آمده بودند و به وجود آخوند شاهرودی جلاد در آن بیمارستان و حضورش در آلمان اعتراض داشتند، با اسکورت ویژه او را به فرودگاه رساندید و او را فراری دادید؟!

 

مع الاسف نوید افکاری از میان ما رفت. قبل از شهادت ایشان نیز، صدها تن دیگر از جوانان انقلابی ایران و آنانی که حاضر بودند سر به دار شوند، اما تن به ذلت در مقابل استبداد آخوندی نمی دادند، توسط رژیم مُلایان ملعون شیعه اعدام گشتند.

 
اما آنچه برای بنده و بسیاری از مردم ایران تکراری و قبیح بود، آنست که باز هم بعد از اعدام یک جوان مبارز در ایران، شیادان متعدد الوجه و چهرەهای خبیث و تبهکار همچو قارچ برون آمده و در تلویزیون های فارسی زبان و برخی کانالهای دیگر خارجی، حاضر شدند و از روی ناچاری، تنها گفتند خامنەای اشتباه بزرگی مرتکب شده است و اما از ته دل در مورد لزوم سرنگونی استبداد مذهبی حاکم، حتی در قالب ریا نیز کلامی نگفتند.!!
 
کم نیستند چنین چهره های اپوزیسیون نما و برساخته و قلابی، آفت پرستان بیت ولایت و پل ارتباطی اصلاح طلبان حکومتی با دلارهای دولت وهابی سعودی، که عملا شریک دزد و همراه قافلەاند و مایه ننگ و عار برای مبارزات مردم ایران.
 
هنوز یادمان هست، که یکی از این عناصر فاسد و فاسق، هنگام رفتن علی خامنەای به منزل یکی از خانوادەهای مسیحی، که پسرشان در جنگ هشت ساله کشته شده بود، چنان از اخلاق و منش نداشتە رهبر رژیم آخوندی تعریف می کرد، که مخلصان بیت عنکبوت در طول این چهل سال، چنین توصیفی در مورد اعمال و رفتار خامنەای نداشتەاند.
او می گفت، رفتار آقای خامنەای در هنگام خوردن کیک در مهمانی آن خانواده، غیر قابل وصف و بسیار برایم جالب بود، و او همە کیک را خورد و گفت چقدر خوشمزە بود.!! چون آن خانواده مسیحی بودند و خامنەای رهبر شیعیان جهان و خوردن کیک مسیحی توسط خامنەای انگار به هم خوردن سقف سماوات به زمین بودە است.!!!
 
اراجیف همین مترسک ژورنالیست لعاب و مزدور فصلی، و نظریاتی که در مورد سپاه سرکوبگر پاسداران داشته و دارد، همچنین تعریف و تجمید از پاسدار هلاک شده قاسم سلیمانی و فرماندهان نیروی انتظامی رژیم، دفاع از اصلاحات درونی در رژیم و منجی خواندن محمد خاتمی و دلقک بازی در میان اپوزیسیون کارتونی، بخشی از کارنامه چنین انسانی است که حتی شایسته نمی بینم، اسم او را ذکر کنم. 
بعد از اعدام نوید افکاری، بازهم او به مانند سابق، و بعد از هر حادثه و رویداد سیاسی، با تریاک و شیره ناب ولایی لبی تر کرده و در چهارچوبی مشخص به انتقاد از عمل تروریستی سرورش پرداخت و آنرا اشتباهی بزرگ نامید!!!
 
از او و سایر دوستانش بگذریم، رفتار و منش دولت دروغگو و مصلحت طلب آلمان، برایم غیرقابل قبول بود. من در آلمان زندگی می کنم و بخاطر دروغ و نفاق دولت شیعه و جنایات آن رژیم مجبور به جلا و ترک وطن شدەام. بنابراین دیدن شیادی و حقەبازی در قالب ادعای دمکراسی و حقوق بشر، بسی برایم رنج آورتر است. 
 
مسئول حقوق بشر در پارلمان آلمان و برخی دیگر از شخصیتهای سیاسی و نهادهای ورزشی این کشور، بلفور اعدام نوید افکاری را محکوم کردند و در یکی دو روز گذشته، مسئولان وزارت خارجه آلمان اعلام نمودند که بدین خاطر سفر مالەکش اعظم(جواد ظریف) به آلمان را لغو کرده اند.
 
اما انگار کسی نیست، که از دولت دروغگوی آلمان بپرسد؛ چرا زمانیکه بسیاری از مبارزان ایرانی در شهر هانوفر جلو بیمارستان دکتر سمیعی گرد آمده بودند و به وجود آخوند شاهرودی جلاد در آن بیمارستان و حضورش در آلمان اعتراض داشتند، با اسکورت ویژه او را به فرودگاه رساندید و او را فراری دادید؟!
 چرا دولت آلمان مانع آن گشت، تا پلیس بین المللی و حقوقدانان نتوانند، جلو فرار یک قاتل بزرگ و عامل اصلی قتل و عام صدها زندانی سیاسی ایران را بگیرند؟!
 
حتی در ماههای اخیر و در بحبوبه بحران کرونا، دولت بشردوست آلمان، قاضی منصوری جنایتکار را نیز پذیرفت و زمانیکه احساس خطر شد، با همکاری رژیم آخوندی او را به رومانی فرستادند و بعد هم گویا مرگ بعد از نوشیدن الکل و افتادن از بالکن هتل نصیب او شد، اگرچه تنها مُردەها به چنین سناریویی باور می کنند.!!!
 
و باز در همین کشور آلمان کم نبودند، آنهایی که تحت نام فعالین حقوق بشر ایران، جلو کلیسای مرکزی شهر کلن، هروقت کمبود بودجه می آورند، جنبش جارو و طناب راه می اندازند و خود از این راه ارتزاق می کنند و از سازمانهای بین المللی بودجه می گیرند! پس چرا برای نوید افکاری مظلوم کاری نکردید؟! چون او عضو هیچ حزب و سازمانی بە مانند خودتان نبود و قیامش تنها برای آزادی و عدالتخواهی مردم کشورش بود؟!
تنها باید گفت، حقیقتا هیچ شخص و سازمان و دولتی غیر از مردم گرفتار داخل کشور و مبارزان حقیقی، وضعیت خانواده داغ دیده نوید افکاری و اعدام شدگان دیگر را نمی فهمند و آنها را درک نمی کنند...
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: