امارات و بحرین توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضاء کردند