قهرمان هرگز نمی میرد

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ پاریس

بسیج روشنفکران و سندیکاهای بین المللی، انجمنهای طرفدار حقوق بشر و سازمان های آزادی خواه در دفاع از حقوق انسانی در ایران نشان داد که نوید افکاری جمهوری اسلامی را شکست داد. ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان نفرت خود را نسبت به کشتارها و ضرب و شتم و زندان های آزادیخواهان و طرفداران عدالت و برابری را به گوش جهانیان می رسانند. هم میهنان شرافتمند در این اقدام هم صدا و هم ساز باشیم. #نوید_افکاری https://rangin-kaman.net

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: