لازمه تداوم گفتگو، تجدید نظر در رفتار است!

تهمت‌های بسیارسنگین علیرضا اردبیلی در حق "اخبار روز"
سخن اما سر نوع و نحوه اعتراض است. مسئله و مسئله بس جدی، بیان زهرآگین، زبان همه پرخاش و تهمت‌های بسیار سنگینی است که آقای اردبیلی در حق "اخبار روز" بکار برده‌اند. همانند انگاریهنجارهای این سایت ارزشمند متعلق به چپ ایران توسط ایشان با "کیهان شریعتمداری" پرونده ساز اطلاعاتی، چنان موهن و زننده است که تا صریحاً پس گرفته نشود جایی برای گفتگو نمی‌ماند.

با درود به مدیر مسئول سایت "ایران گلوبال" آقای کیانوش توکلی؛ به تو دیرینه رفیق و دوستم‌ "مسرور". 

ایمیل حاوی "پاسخ" آقای علیرضا اردبیلی به "نقد" من پیرامون مفاد "بیانیه"‌ متعلق به ایشان و همفکرانش که برایم فرستادی را دیدم. سپاسگزارت هستم. جدا از اینکه خواسته‌ای مرا در جریان بگذاری، لابدارسال آن به این منظور بوده که شاید من به دعاوی مندرج در "پاسخ"ایشان جواب دهم. نیت ترا درمی‌یابم که خواهان گفت و شنود میاناپوزیسیون سر موضوعات مورد بحث در آن هستی و از جمله پیرامونچالش "مسئله ملی" و چند و چون رویکردهای آقای اردبیلی و هم نظرهایایشان در همین زمینه. اما کی می‌توان دل به تحقق چنین نیتی بست وامیدوار آن شد وقتی هیچ مهار و خودکنترلی در کار نباشد و دهن برای بارکردن تهمت‌هایی به رقیب باز ‌شود که تصورش هم حتی بیزاری زاست. از دیدن و خواندن متن اعتراضیه ایشان به مدیریت سایت "اخبار روز"سخت یکه خورده‌ام و از نشانده شده‌هایش بر پیشانی "پاسخ" مندرج در "ایران گلوبال" عمیقاً متاسفم.

ناراحتی من از نفس اعتراض آقای اردبیلی به مدیریت "اخبار روز" نیست که چرا این سایت نخواست "پاسخ" ایشان را درج کند. انتقاد و اعتراض،امری است طبیعی، واکنشی قابل انتظار در میدان کنشگری سیاسی و یک حق پذیرفتنی. سخن اما سر نوع و نحوه اعتراض است. مسئله و مسئله بس جدی، بیان زهرآگین، زبان همه پرخاش و تهمت‌های بسیار سنگینی است که آقای اردبیلی در حق "اخبار روز" بکار برده‌اند. همانند انگاریهنجارهای این سایت ارزشمند متعلق به چپ ایران توسط ایشان با "کیهان شریعتمداری" پرونده ساز اطلاعاتی، چنان موهن و زننده است که تا صریحاً پس گرفته نشود جایی برای گفتگو نمی‌ماند.

بنا به شناختی که تو از من داری و به احتمال بسیار شخص آقای اردبیلی که دستکم بنا به ابراز لطف ‌های آورده در "پاسخ" خویش نسبت به اینجانب چنین می‌نمایاند و ممنون از ایشان به همین خاطر، این باید روشن بوده باشد که نگارنده خود تا چه میزان در پی دیالوگ میان متفاوت نظرهاست. من نه فقط طرفدار و به سهم خود کوشنده ترویج چنین روشی، بلکه مجری وفادار آنم. یک نمونه‌اش و نمونه آخر آن همین "نقد"ی که به منظور گشودن دریچه‌ برای گفتگو با امضاء کنندگان "بیانیه" نوشتم.پرسش اما اینجاست که جناب اردبیلی چرا با چنین اقدامی درب را عملاً می‌بندند؟ آیا با ملاحظات خاصی در صفوف "تورکجلیک" مواجه‌اند که به چنین رفتاری آنهم تا این درجه کشیده شده و متوسل می‌شوند؟ 

آقای اردبیلی برخلاف زبان متمدنانه بکار گرفته‌شان‌ در "پاسخ" به "نقد" من که از این بابت هم جای سپاس دارد، در برخورد با "اخبار روز" روشی اتخاذ کرده‌اند که معنی آن برای یک چپ منصف فقط و فقط قطع گفتگومی‌تواند باشد. اشتباه نشود که این آزردگی گویا بخاطر رفاقت مستحکمی است که با گردانندگان این سایت عزیز دارم و یا مثلاً این تصور که گویا دراداره این سایت نقشی بر دوش من است. پس بهتر است بار دیگر اعلام کنم که اینجانب جز اینکه از نخستین قلمزنان "اخبار روز" از بیست سال پیش و همچنان پابرجا تا به امروز بوده و هستم، اما افتخار حضور در تصمیماتش را ندارم. اساس آزردگی من، از آن توهین و تهمت بسیار ناروا و برخورنده‌ای است که ایشان علیه این سایت مرتکب شده‌اند که اهانتی نابخشودنی به چپ ایران است. انتقاد، ابراز گلایه و حتی اعتراض مدنیبه "اخبار روز" یک چیز است، خصومت ورزیدن با آن در حد مقایسه‌‌ این سایت اپوزیسیونی دمکرات وزین با "کیهان شریعتمداری" اما، فقط و فقط نشانه و شائبه هیستری چپ ستیزی. این را کی می‌توان برتافت؟

برای تحقق دیالوگ بین چپ و ناسیونالیست‌ها بر سر چالش "مسئله ملی"جهت حل معضل در کادر ایران حتی با افراطی‌های آن از هر دو سو، بایدکه دلسوزانه همه کوشش‌ها را بکار گرفت و بر هیچ روزنه‌ای هم در این رابطه چشم نبست. ماها جز رد و بدل کردن واژه‌های حامل فکر و پیشنهادبرای همدیگر راه دیگری نداریم. غیر آن، ستیز و تدارک تعارض خواهد بودکه همگی در حرف همگان را از آن بر حذر می‌داریم ولی برخی‌هایمانگهگاه در عمل آتش تهیه و هیزم سوزان آن می‌شویم. بپذیریم که سپهر سیاسی ایران احتیاج به فضای "نقد" سازنده برای فهم همدیگر و ارتقای یکدیگر جهت رسیدن به اشتراکات عملی در راه برپایی ایرانی آزاد و دمکراتیک، سکولار و بری از هر نوع تبعیض را دارد که، یک ضرورت مبرماست. اما این را هم بپذیریم که گفتگوی سیاسی، الزاماتی دارد که در درجه نخست و در راس آن، متعهد ماندن به زبان گفتگوی متمدنانه و اعتماد برانگیز و پرهیز از نفرت پراکنی‌ها است.

به آقای اردبیلی بازاندیشی جدی جهت تجدید نظر در رفتاری را توصیه می‌کنم که نسبت به "اخبار روز" مرتکب شدند. پوزش‌خواهی ضرور در سیاست، از ابزار اولیه برای هر سیاست کردن متمدنانه‌ای است.

پیشاپیش از درج این توضیح و تذکرات در سایت "ایران گلوبال"سپاسگزار تو عزیز هستم.

با احترام و دوستی، بهزاد کریمی

25 شهریور ماه 1399 برابر با 16 سپتامبر 2020

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسپاس از پاسخ شما ,دوست و رفیق نازنین بهزاد کریمی: امیدوارم که گفتگو سالم و سازنده بین چپ ها و سایر نیروهای دمکراتیک جامعه ایران با گروههای اتنیکی تداوم یابد؛ برا ستی چاره جز گفت و گو نیست!